PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM

   akademik kitaplar, bilimsel kitaplar ve üniversite ders kitapları, bizim işimizdir


üniversite yayıncılığı farkımız  kitaplarımızda...                                tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tr

Fiyat Listesi (PDF)

Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşyeri Fabrika Tasarımı ve Yerleşim Düzeni

Prof. Dr. Kenan ÖZDEN

Prof. Dr. Sami ERCAN

 

 

 

 

 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)'den 2010 yılı Mühendislik dalında En İyi Ders Kitabı Ödülü Almıştır.

ISBN: 978-605-4220-06-9

Türkçe, 2009, 496 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


  İşyeri Fabrika Tasarımı ve Yerleşim Düzeni PDF indir                          şimdi satın al


Arka kapak yazısı. "İşyeri / Fabrika Tasarımı ve Yerleşim Düzeni" adlı bu kitabımızın amacı, üniversitelerin endüstri ve makine mühendisliği gibi mühendislik disiplinleriyle işletme ve mimarlık bölümleri öğrencilerine,  gerçeklenebilir bir girişim fikrinin ardından bu düşüncenin somut olarak yaşama geçirilmesi sürecinde yapılması gereken tesis tasarımı ve yerleşim planlama çalışmalarıyla ilgili bilgi ve teknikleri öğrenebilecekleri ders kitabı veya yardımcı ders kitabı olanağı sunmaktır.

Ayrıca ülkemizde gelişmekte olan işyeri / fabrika planlama ve kurma kültürüne katkıda bulunarak;  girişimcilere, işletmecilere, mühendislere,  planlamacılara ve araştırmacılara yararlanabilecekleri teknik bir başvuru olanağı sağlamaktır.

Kitapta, hizmet ve endüstri işletmelerinin kuruluş çalışmalarının neler olduğu, bütünsellik ve etkileşim içinde incelendikten sonra,  makine veya donanım miktarlarını belirlemede veri oluşturan istem öngörülemeden, donanımın yerleştirilmesine kadar yapılması gereken işyeri / fabrika planlama ve düzenleme çalışmaları bir süreç içinde ele alınmıştır.

Bir işyerini somutlaştıran yerleşim düzeni tasarımı süreci; üretim miktarlarına, ürün ve süreç çözümlemelerine, alan belirlemelerine dayalı olarak sistem yaklaşımıyla işyeri/fabrika bütününden bölüm özeline giden, geniş bir amaçlar yelpazesini gözeten, çözümsel (analitik) ve çizgesel (grafiksel) yaklaşımları bütünleştiren bir anlayışla kapsamlı ve örnekli olarak incelenmiştir.

 

TÜBA Ödüllü Kitabımız; Mühendislik Dalında 2010 En İyi Ders Kitabı Ödülü


         


Bu kitabı Türkiye'nin İnternet Kitapçısı --> www.tdk.com.tr den                   şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Kısım-I. Tesis Tasarımı Ön İşlevleri

Bölüm-1.     Kuruluş Çalışmaları

      1.1. Sistem Olarak İşletme

      1.2. Kuruluş Çalışmalarının Kapsamı

      1.3. Evreleri Bakımından Kuruluş Çalışmaları

      1.4. İşletmenin Fiziksel Yapısını Ortaya Çıkaran Kuruluş Çalışmaları 

             1.4.1.    Pazar Araştırması (Ekonomik inceleme)

             1.4.2.    Ürün Tasarımı

             1.4.3.    Kapasite Seçimi  

             1.4.4.    Süreç Tasarımı     

             1.4.5.       Yapılsın-Alınsın Kararlarının Verilmesi  

             1.4.6.    Yer Seçimi       

             1.4.7.       Yerleşim Düzeni Tasarımı      

    1.4.8.   Yapı Seçimi ve Tasarımı      

    1.4.8.1. Yapı Seçiminde Temel Belirleyiciler             

    1.4.8.2. Tek ya da Çok Katlı Yapılar   

    1.4.8.3. Yapılarda Çatı, Duvarlar, Aydınlatma, Yalıtım ve İklimlendirme

    1.4.8.4. Yapı Tasarımında Göz Önünde Bulundurulacak Durumlar

             1.4.9. Malzeme Devinimi Sisteminin Tasarımı

             1.4.10. Sermayenin Bulunması

             1.4.11. Hukuksal Yapının Belirlenmesi

             1.4.12.  Fiyatlama

             1.4.13. Çeşitlendirme

      1.5. Özet

      1.7. Sorular

 

Bölüm-2. Pazar Araştırması ve İstem Öngörülem

  2.1. Pazar Araştırmasının Amaç ve Kapsamı       

  2.2. Pazar ve İstemi Etkileyen Etmenler    

  2.3. Pazar Araştırması Kavramı ve Süreci    

  2.4. Öngörülerin Anlam ve Önemi

  2.5. Öngörü Türleri 

  2.6. İstem Öngörü İlkeleri

  2.7. İstem Öngörüleme Yaklaşımı

  2.8. Öngörüleme Aşamaları   

  2.9. Öngörü Yöntemleri

    2.9.1. Deneyim ve Sezgiye Dayanan Yöntemler      

    2.9.1.1. Delphi Tekniği 63

    2.9.1.2. Görüş Toplama Tekniği

    2.9.2. Ekonometrik Yöntemler

    2.9.3.       Zaman Serisi Çözümleme Yöntemleri     

    2.9.3.1 Ortalama Yöntemiyle Öngörü         

    2.9.3.2. Son Dönemdeki Veri Yoluyla Öngörü   

    2.9.3.3. Hareketli Ortalamalar Yöntemiyle Öngörü     

    2.9.3.4. Üssel Düzeltme Yöntemiyle Öngörü

    2.9.3.5. Enküçük Kareler Yöntemi

    2.9.3.6. Trende Oranlama Yöntemi

      2.10. Özet 

  2.11.  Sorular

 

Bölüm-3. Ürün ve Süreç Tasarımı

            3.1. Ürün Tasarımı Nedenleri      

  3.2. Ürün Ömrü ve Yaşam Eğrisi             

  3.3. Ürün Tasarımı  

            3.4. Ürün Tasarımı Süreci            

3.4.1. Yeni Ürün Seçeneklerinin Geliştirilmesi 

3.4.2. Ürün Değerlendirmesi ve Seçimi            

3.4.3. Ön Tasarımın Yapılması      

3.4.4. Ayrıntılı Tasarımın Yapılması            

3.4.5. İlkörneğin Yapımı     

3.4.6. Testlerin Yapılanması  

3.4.7. Tasarımın Kesinleştirilerek Deneme Üretimi Yapılması  

3.4.8. Ürün Tasarım Sürecinin Başarısı ve Çıktıları     

  3.5. Ürün Tasarımı İlkeleri 

  3.6. Ürün Tasarımını Etkileyen Etmenler        

    3.6.1. İşletme Politikaları       

    3.6.2. Pazarlama Olanakları    

    3.6.3. Ürün Özellikleri            

    3.6.4. Ekonomik Etmenler

    3.6.5. Üretim Olanakları 

  3.7. Müşteriye Yönelik Tasarım 

3.8. Süreç Tasarımı 

  3.9. Süreç Türleri

  3.10. Süreç Seçimi

3.10.1. Sürekli Süreç   

3.10.2. Kesikli Süreç      

    3.10.3. Proje Türü Süreç    

  3.11. Ürün Çözümlemeleri            

    3.11.1.  Kurgu Çiziti

    3.11.2. İşlem Süreç Çiziti    

    3.11.3.  İş Akımı Çiziti         

  3.12. Donanım Araçlarının Seçimi    

  3.13. İş Tasarımı

  3.14. Süreç Tasarımının Çıktıları

  3.15. Yapılsın - Alınsın Kararlarının Verilmesi

  3.16. Özet

  3.17. Sorular

 

Bölüm-4. Kapasite Seçimi ve Planlaması

4.1. İşletme Büyüklüğü ve Kapasite     

4.2. Kapasite Seçimini Etkileyen Etmenler      

4.3. Kapasite Türleri           

          4.3.1. Kuramsal Kapasite     

          4.3.2. Normal Kapasite        

    4.3.3. Zorlanmış Kapasite     

    4.3.4. Gerçek Kapasite        

    4.3.5. Aylak Kapasite          

    4.3.6. Diğer Kapasite Türleri         

  4.4. Normal Kapasiteyi Etkileyen Etmenler      

  4.5. Kapasite Planlaması    

  4.6. Kapasite Planlamasının Temel Belirleyicileri            

  4.7. Kapasite Planlamada Zaman Kavramı       

  4.8. Üretim ve Kısa Dönemde Kapasite Planlaması  

  4.9. Ölçeğe Göre Getiri ve Uzun Dönemde Kapasite Planlaması            

  4.10. Hizmet İşletmelerinde Kapasite Planlaması

  4.11. Özet

  4.12. Sorular

 

Bölüm-5. Yer Seçimi

  5.1. Yer Seçimi Sorununu Doğuran Nedenler     

  5.2. Yer Seçimi İlkeleri 

  5.3. Yer Seçimini Etkileyen Etmenler      

5.4. Yer Seçimi Süreci            

5.4.1. Ülke Seçimi             

5.4.2. Bölge Seçimi  

5.4.3. Yöre Seçimi             

5.4.4. Arsa Seçimi             

  5.5. Yer Seçiminde Kullanılan Teknikler   

    5.5.1. Histogram Tekniği      

    5.5.2. Gelir Oranı Karşılaştırması Tekniği      

    5.5.3. Ölçülemeyen Etmenlerin Sayısallaştırılması Tekniği    

    5.5.4.  Ölçülebilen ve Ölçülemeyen Maliyet Etmenlerinin Birlikte

         Değerlendirilmesi       

    5.5.5. Boyut Çözümlemesi            

    5.5.6. Başabaş (Sıfır Kâr) Noktası Tekniği        

    5.5.7.   Ulaştırma Maliyetlerinin Enküçüklenmesi Tekniği

    5.5.7.1. Zikzaklı Uzaklık Varsayımına Göre Hesaplama

    5.5.7.2. Düz Uzaklığın Karesi Varsayımına Göre Hesaplama

    5.5.8. Ulaştırma Modeli      

  5.6. Özet

  5.7. Sorular

  Kaynakça

 

Kısım-II. Malzeme Devinimi İşlevi ve Maliyetleri

Bölüm-6. Malzeme Devinimi İşlevi

  6.1. Malzeme Devinimi ile İlgili Kavramlar

    6.1.1.       Malzeme

    6.1.2.   Malzeme Devinimi

    6.1.3.  Devinimle İlgili Diğer Kavramlar: Ulaşım, Aktarma, Birim Yük

  6.2. Malzeme Devinimi Etkinlikleri

  6.3. Malzeme Devinimi Etkinliklerinin Bölümlenmesi

    6.3.1. Belirgin Malzeme Devinimi Etkinlikleri

    6.3.2. Karışık Malzeme Devinimi Etkinlikleri   

6.3.3.           Fiziksel Dağıtım İşlevi Olarak Nitelenen Devinim Etkinlikleri

  6.4. Malzeme Devinimi Etkinliklerinin Üretim İşlevi Acısından Yararları

  6.5. Malzeme Devinimi Araçları    

    6.5.1. İleteçler     

    6.5.2. Vinçler ve Ağır Yük Asansörleri      

          6.5.3. Endüstriyel Yük Araçları     

    6.5.4. Diğer Devinim Araçları ve Taşıma Kapları       

  6.6. Malzeme Devinimi Araçlarının Seçimi            

  6.7. Malzeme Devinimi Sistemi Tasarım ve İyileştirme Amaçları

    6.7.1. Maliyetleri Düşürme     

    6.7.2. Üretim Kapasitesini Artırma      

    6.7.3. Çalışma Koşullarını Geliştirme  

    6.7.4. Malzeme Kaybını Önleme      

    6.7.5. Dağıtımı Geliştirme    

  6.8. Malzeme Devinimi İlkeleri         

6.9. Malzeme Devinimi Sisteminin Tasarımı       

6.10. Özet

6.11. Sorular

 

Bölüm-7. Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri ve İşyeri Tasarımı

            7.1. Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri Kavramı

  7.2. Malzeme Devinimi Maliyet Giderlerinin Saptanma Nedenleri

            7.3. Malzeme Devinimi Maliyet Giderlerini Belirlemeyi Güçleştiren Etkenler

  7.4. Malzeme Devinimi Maliyet Giderleri Ayrımı       

    7.4.1. Dolaysız Maliyet Giderleri      

    7.4.1.1. Donatım Giderleri      

  7.4.1.1.1. Kapital Yatırımı Giderleri      

  7.4.1.1.2. Değişmez Giderler       

  7.4.1.1.3. Değişken Giderler      

    7.4.1.2. İşgücü, Giderleri      

    7.4.2. Genel Maliyet Giderleri    

  7.5. Seçenek Değerlendirilmesinde Etkili Olan Gider Etmenleri    

    7.5.1. Dolaylı Gider Etmenleri   

    7.5.1.1. Yöntem ya da Donatına Bağlı Dolaylı Gider Etmenleri 

    7.5.1.2. Yönetim Etkinliğine Bağlı Dolaylı Gider Etmenleri   

    7.5.2. Belirsiz Gider Etmenleri   

    7.5.2.1. Yöntem ya da Donatıma Bağlı Belirsiz Gider Etmenleri   

    7.5.2.2. Yönetim Etkinliğine Bağlı Belirsiz Gider Etmenleri   

    7.5.3. Soyut Etmenler          

    7.5.3.1. Donatım ya da Yapımcıya Bağlı Soyut Etmenler      

    7.5.3.2. Yönetime Bağlı Soyut Etmenler        

  7.6. Yerleşim Düzeninin Malzeme Devinimi Maliyetini Etkilemesi 

  7.7. Yerleşim Düzenine Göre Değişen Malzeme Devinimi

             Maliyetinin Hesaplanması   

    7.7.1. Hesaplamada Kullanılan Veriler    

    7.7.2. Yerleşim Düzenine Göre Değişen Devinim Giderleri ve Hesaplanması 

    7.7.3.   Birim Uzaklıklar İçin Devinim Maliyetleri Matrisinin Hesaplanması   

  7.8. Özet

7.9. Sorular

Kaynakça

 

Kısım-III. İşyeri/Fabrika Tasarım Süreci

Bölüm-8. İşyeri Tasarım Süreci ve Bilgilerin Toplanması

            8.1. Yerleşim Düzeni Tasarım Süreci         

  8.2. İşyeri ve Yerleşim Düzeni Tasarımı Sorununun Tanımlanması

    8.2.1. Sorunun Belirlenmesi  

    8.2.2. Sorun Alanının Belirlenmesi  

    8.2.2.1. İşyeri ve Yerleşim Düzeni Tasarımı Sisteminin Temel Öğeleri

    8.2.2.2. İşyeri ve Yerleşim Düzeni Tasarım Evreleri

    8.2.2.3. Sorun Alanı

    8.2.3. Amacın Belirlenmesi

    8.2.4. Varsayım ve Sınırlamaların Belirlenmesi

8.3. Bilgilerin Toplanması  

    8.3.1. Bilgi Toplama Süreci

    8.3.2. Bilgi Türleri (Ü,N,R,D,Z)

  8.4. Özet

  8.5. Sorular

 

Bölüm-9. Sorunun Çözümlenmesi: Malzeme Akımı ve Etkinlik İlişki Çözümlemeleri

  9.1. Sorunun Çözümlenmesi

  9.2. Nicelik-Çeşit Çözümlemeleri ve Yerleşim Düzeni Türleri

    9.2.1. Değişmez Konumlu Yerleşim Düzeni

    9.2.2. Ürüne Göre Yerleşim Düzeni

    9.2.3. İşleme Göre Yerleşim Düzeni

    9.2.4. Grup Teknolojisi/Hücresel  Üretim Yerleşim Düzeni

  9.3. Malzeme Akımı Çözümlemeleri

    9.3.1. Çizgesel Araçlarla Malzeme Akımlarının Çözümlenmesi

    9.3.2. Gezi Çizelgesiyle Malzeme Akımı Niceliklerinin Belirlenmesi

    9.3.2.1. Gezi Çizelgesinin Anlam ve Önemi

    9.3.2.2. Gezi Çizelgesinin Özellikleri

    9.3.2.3. Malzeme Akımı Ölçü Birimi (Birim Yük)

    9.3.2.4. Gezi Çizelgesinin Hazırlanmasında Temel Alınan Bilgiler

    9.3.2.5. Gezi Çizelgesinin Hazırlanması

    9.3.2.6. Gezi Çizelgesinin Kullanım Alanları

    9.3.3. Malzemelerin Genel Akış Biçimlerinin Belirlenmesi

    9.3.3.1. Kurgu (Montaj) Hattı Malzeme Akımı Biçimleri

    9.3.3.2. Yatay Üretim Hattı Malzeme Akımı Biçimleri

    9.3.3.3. Dikey Üretim Hattı Malzeme Akımı Biçimleri

  9.4. Etkinlik İlişki Çözümlemelerinin Yapılması

    9.4.1. Etkinlik İlişkilerinin Anlam ve Önemi

    9.4.2. Etkinlik İlişkilerinin İlişki Çizelgesinde Özetlenmesi            

    9.4.3. Gezi Çizelgesi-İlişki Çizelgesi Dönüşümü

  9.5. İlişki Çizitinin Hazırlanması

  9.6. Özet

  9.7. Sorular

 

Bölüm-10. Alan Gereksinimlerinin Belirlenmesi

  10.1. Makine Sayılarının Hesaplanması

    10.1.1. Üretim Niceliklerinin Belirlenmesi

    10.1.2. Ürüne Göre Yerleştirmede Bölüm Makine Sayısının Hesaplanması  

    10.1.3.     İşleme Göre Yerleştirmede Bölüm Makine Sayısının Hesaplanması  

  10.2. Alan Gereksinimlerinin Hesaplanması

    10.2.1.     Hesaplama Yöntemi

10.2.2. Dönüştürme Yöntemi      

10.2.3.        Alan Standartları Yöntemi    

10.2.4. Kabataslak Yerleştirme Yöntemi          

10.2.5. Trend (Oranlama) Yöntemi    

10.3.  Eldeki Alanın Dikkate Alınması     

10.4. Özet

10.5 .Sorular

 

Bölüm-11. Seçeneklerin Araştırılması

  11.1. Çözüm Seçeneklerinin Araştırılması Süreci          

11.2. Alan İlişki Çizitiyle Çözüm Seçeneklerinin Yaratılması

11.2.1. Birim Alan Bloklarını Kaydırma Yöntemi  

11.2.2.  Kareli Kâğıt Üzerinde Ölçekli Çizim Yöntemi    

11.3. Çözümsel Yaklaşımlarla Çözüm Seçeneklerinin Yaratılması            

11.4. Değiştirici Etkenlerin Dikkate Alınması       

11.4.1.        Malzeme Devinimi Sistemi        

11.4.1.1. Malzeme Devinimi Sistemi Tasarım Evreleri   

11.4.1.2. Malzeme Devinimi Tasarım Sisteminin Temel Öğeleri            

11.4.2.        Diğer Etkenler

11.5. Sınırlamaların Dikkate Alınması    

11.6. Özet   313

11.7. Sorular

 

Bölüm-12. Karşılaştırma Seçim ve Uygulama

12.1. Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi

12.2. Seçeneklerin Ölçütler Bakımından Değerlendirilmesi

12.2.1. Değeri Ölçülebilen (Nesnel) Ölçütler

12.2.2.          Değeri Ölçülemeyen (Öznel) Ölçütler

12.3. Seçeneklerin Karşılaştırılması

12.3.1. Maliyet Karşılaştırma Yöntemi          

12.3.2. Yarar ve Sakıncaların Karşılaştırılması Yöntemi

12.3.3.        Niteliksel Karşılaştırma Yöntemi          

12.3.4. Aynı Ölçekte Puanlama Yöntemi          

12.3.5. Değişik Ölçekte Puanlama Yöntemi

12.3.6.        Çift Ağırlıklandırma Yöntemi         

12.3.7.  Boyut Çözümlemesi            

12.4. Eniyi Seçeneğin Belirlenmesi (Seçim)            

12.5. Ayrıntılı Yerleşim Düzeni Tasarımının Yapılması  

12.6. Çözümün Uygulanması İzlenmesi ve Düzeltilmesi

12.6.1.        Yerleşim Planlarının Uygulanması 

12.6.2.        İzleme            

12.6.3. Düzeltme        

      12.7. Özet

      12.8. Sorular

      Kaynaklar

 

Kısım-IV. Bütünsel Tasarım ve  Yerleşim Sorunları ile İlgili Model

    ve Teknikler

Bölüm-13. Egemen Ürünü Temel Alan Model ve Teknikler

  13.1. Bütünsel İşyeri ve Yerleşim Düzeni Tasarım Sorunları 

13.2. Bütünsel Tasarım Model ve Teknikleri            

13.3.  Modellerde Temel Alınan Etkinlik Ölçüsü        

13.4. Model ve Tekniklere İlişkin Varsayımlar  

13.5.  Egemen Ürünü Temel Alan Model ve Teknikler   

13.5.1.        Çizgesel Model ve Teknikler          

    13.5.2.  Gezgin Satıcı Modeli (GSM)            

    13.5.2.1. Gezgin Satıcı Modeli ve Yerleşim Düzeni Sorunu    

13.5.2.2.  Etkinlik Matrisi             

13.5.2.3. Gezgin Satıcı Modelinin Kurulması  

13.5.2.4. Gezgin Satıcı Modeli Çözüm Algoritmaları        

13.5.2.5. Shapiro'nun Dallandırıp Sınırlama Algoritması          

13.6. Özet

13.7. Sorular

 

Bölüm-14. Tüm Ürünleri Temel Alan Çizgesel Model ve Teknikler

  14.1. Tüm Ürünleri Temel Alan Model ve Teknikler

  14.2. Çizgesel  Model ve Teknikler

14.3. Sıra Çözümlemesi

14.4.  Sargı Çözümlemesi

14.5. Gezi Çizelgesi Yöntemi

14.5.1. Varsayım ve Sınırlamaların Belirlenmesi

14.5.2. Gerekli Bilgilerin Toplanması

14.5.3. Başlangıç Yerleşim Düzeni Planının Belirlenmesi

14.5.4. Gezi Çizelgesinin Varsayımlara Göre Düzenlenmesi

14.5.5. Yerleşim Planının Ülküsel ve Gerçek Etkinliklerinin Belirlenmesi             

14.5.6.        Yerleşim Düzeni Planının iyileştirilmesi

14.5.7. Yöntemin Yinelenerek Daha İyi Çözümlerin Bulunması

14.6. Sezgisel Çizge Yöntemi

    14.6.1.     Modelin Kurulması

    14.6.2.     Sezgisel Çizge Çözüm Tekniği

  14.7. Özet

14.8. Sorular

 

Bölüm-15. Tüm Ürünleri Temel Alan Matematiksel Model ve Teknikler

  15.1. Kareli Tamsayı Programlama Modeli

  15.2. Kareli Tamsayı Programlama Modeli Çözüm Teknikleri  

  15.3. Gavett ve Plyter Tekniği 

  15.4.  Wimmert Tekniği      

  15.5. Özet

  15.6. Sorular

 

Bölüm-16. Bilgisayar Çözümlü Sezgisel Model ve Teknikler

  16.1. Genel Olarak Bilgisayar Çözümlü Model ve Teknikler   

  16.2.  Model ve Tekniklerin Karşılaştırılması       

  16.3. CRAFT: Olanakların Bilgisayarla Göreli Yerleştirilmesi Tekniği  

    16.3.1. CRAFT'ın Varsayımları             

    16.3.2. CRAFT Bilgisayar Programının Girdileri     

    16.3.3. CRAFT Algoritmasının Matematiksel Temelleri 

    16.3.4. CRAFT Algoritması  

    16.3.5. CRAFT'a Yapılan Eleştiriler   

    16.3.6. CRAFT Tekniğinde Yeni Boyutlar    

    16.3.7.     Bilgisayar Uygulama Örneği    

    16.3.8. Elle Çözüm Örneği       

    16.3.8.1.  Matrisler Üzerinde İşlemlerle Çözüm

             16.3.8.2.  Formül Yardımıyla Çözüm   

  16.4. CORELAP: İlişki Çizelgesine Göre Bilgisayarla Yerleşim Planlaması

    16.4.1.     CORELAP’ın Varsayımları 

16.4.2.        CORELAP’ta Kullanılan Terimler

16.4.3.        CORELAP' ın Sezgisel Yaklaşımı            

             16.4.3.1. Toplam Yakınlık Derecesinin (TCR'nin) Hesaplanması

             16.4.3.2. Başaran'ın (Victor'un) Seçilmesi          

          16.4.3.3. Yerleştirme Yordamı    

          16.4.3.4.  Algoritma   

          16.4.4.     Programın Girdileri     

     16.4.5. Programın Çıktıları   

      16.5. ALDEP

    16.5.1.  ALDEP’in Genel Yaklaşımı  

    16.5.2.     Programın Girdileri     

    16.5.3. ALDEP’ in Yöntemi    

  16.6. Özet   

  16.7. Sorular

  Kaynakça

 

Kısım-V. İşyerine Olanak Katılması Sorunları ile İlgili Model ve Teknikler

Bölüm-17. Tekli Olanak Katılımı Model ve Teknikleri

  17.1. Olanak Katılması Sorunları   

  17.2. Bir Olanağın Katılması Modeline Uyan Sorunlar    

  17.3. Tekli Olanak Katılımı Genel Modeli      

  17.4. Zikzaklı Uzaklık Modeli           

    17.4.1. Modelin Varsayımları 

             17.4.2. Eniyi Yerleştirme Noktasının Araştırılması  

    17.4.3. Çözüm Yöntemi     

    17.4.4.  Eşmaliyet Eğrileri    

          17.4.5.  Zikzaklı Uzaklık Modeli Çözüm Algoritması          

      17.5. Ağırlık Merkezi Modeli      

17.6. Düz Uzaklık Modeli           

    17.6.1. Modelin Varsayımları 

             17.6.2. Eniyi Yerleştirme Noktasının Saptanması    

  17.6.3. Diğer Çözüm Yöntemleri      

  17.6.4.  Eşmaliyet Eğrilerinin Bulunması    

      17.7. Özet

      17.8. Sorular

 

Bölüm-18. Çoklu Olanak Katılımı Model ve Teknikler

  18.1.  Çok Olanağın Bağımsız ve Ayrık Olarak Katılması: Doğrusal Atama  Modeli

18.1.1. Sorunun ve Modelin Genel Olarak Açıklanması           

18.1.2. Doğrusal Atama Modelinin Kurulması 

          18.1.3.  Doğrusal Atama Modeli "Çözüm Algoritması          

             18.1.4. Doğrusal Atama Modelinin Kapsamının Genişletilmesi       

      18.1.5.  Modelin Yetersizlikleri ve Önlemler            

18.2. Çok Olanağın Göreli ve Sürekli Olarak Katılması Modeli  

          18.2.1. Sorunun Genel Olarak Açıklanması       

18.2.2. Genel Modelin Kurulması 

18.2.3. Zikzaklı Uzaklık Modeli      

             18.2.3.1.  Modelin Matematiksel Tanımı 

           18.2.3.2.  Eniyi Yerleşim Noktalarının Bulunması      

18.2.4. Düz Uzaklığın Karesi Modeli            

18.2.5. Düz Uzaklık Modeli        

             18.2.5.1. Modelin Matematiksel Tanımı

18.2.5.2. Eniyi Yerleşim Noktalarının Bulunması

18.3. Sonuç

  18.4. Özet

  18.5. Sorular

 

Kaynakça

Dizi


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları