İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN 

 

 

 

ISBN: 975-6797-19-3

3. basım, 2001, 256 sayfa

15x21 cm2, Enzo kitap kağıdı                                şimdi satın al

Kitabımız 19 üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır.

 

 

Önsözden. İşletmeler sahip oldukları en önemli kaynağın eğitilmiş, geliştirilmiş ve işletme amaçlarına yönlendirilmiş insan gücü olduğunu artık öğrenmiş durumdalar. Gelişmiş ülkelerdeki işletmeler, insan gücüne yapmış oldukları yatırımlar ile övünmektedirler.

 Bir ülkenin büyümesi ve gelişmesi mikro çapta işletmelerin sahip oldukları elemanları eğitmelerine ve onları geliştirmelerine bağlidir. Eğitim ve geliştirme işlevi bir işletmede en alt düzeydeki elemandan en üst düzey yöneticiye kadar uzanmaktadır. Devamlı gelişmelerin ve yeniliklerin olduğu çagımızda eğitim ve geliştirmenin sonu yoktur. İşletmeler günümüz şartlarına ayak uydurabilmek ve rekabet edebilmek için elamanlarını eğitmek ve onları geliştirmek zorundadırlar.

Sayın Erdoğan Taşkın "İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme" konulu eserini üç bölüm halinde ele almıştır. Birinci bölümde eğitim ve öğretimin anlamı açıklanarak işletmelerde eğitimin önemine değinilmiştir.

İkinci bölümde, değişim ve eğitim stratejisinin nasıl oluşturalacağı anlatılmış, eğitim tekniklerindeki yeni eğilimler tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise, eğitim ve geliştirme uygulamalarından örnekler verilerek uygulamacılara yol gösterilmiştir. Eserin sonunda okuyucunun kendini değerlendirebileceği bir değerlendirme formu yer almaktadır.

Erdoğan Taşkın’ın bu kitabı işletmelerde eğitim ve geliştirme faaliyetleri için yol gösterici, faydalı bir kaynak kitap niteliğindedir. Yazarını, bu eseriyle bilhassa bu konudaki sınırlı literatüre değerli bir katkıda bulunduğu için kutlar, bu gibi bilimsel yayın çalısmalarının devamını dilerim. Erdoğan Taşkın'ın bu eserini araştırmacılarımıza ve uygulamacılarımıza içtenlikle tavsiye ederim.  -   Prof.Dr. Ahmet KIZIL


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                          şimdi satın al


 

İçindekiler

 

 

BÖLÜM 1.  EĞİTİM VE GELİŞTİRMEYE BAKIŞ

1.1  Eğitim ve Geliştirmenin Katkısı

1.2  Eğitim ve Geliştirme İhtiyaçları

1.3  Temel Bölüm Başlıkları

1.4  Özet ve Çalışma Soruları

 

BÖLÜM 2.  İŞLETME YÖNETİMİNDE  EĞİTİMİ

2.1. Eğitimin Anlamı ve Tanımlanması

2.2. Eğitimin Davranışlara Etkisi

2.3. İşletmelerde Eğitimin Önemi

2.4. Öğretimin Anlamı ve Tanımlanması 

 

BÖLÜM 3.  İŞLETMEDE DEĞİŞİM VE  EĞİTİM

3.1. Dış Çevrede Değişim ve Eğitim

3.2. Stratejik Eğitim Süreci

3.3. Eğitim Programları ve Malzemeleri

3.4. Eğitim Kaynakları ve Eğitim Yönetimi

 

BÖLÜM 4.  İŞLETMENİN  EĞİTİM YATIRIMI

4.1. Eğitim Yatırımının Değeri

4.2. İsletmelerde Eğitim Denetimi

4.3. Eğitim Sonu Değerlendirmeleri

4.4. Eğitim Sonrası Gelişimin İzlenmesi

 

 

BÖLÜM 5.   EĞİTİM VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

5.1. Eğitim ve Geliştirme Yaklaşımları

5.2. Eğitim Tekniklerinde Yeni Eğitimler

5.3. Örgüt Geliştirme

5.4. Yönetim Geliştirme

 

BÖLÜM 6. YAŞAM BOYU ÖĞRENME

6.1. Öğrenme ve Deneyim Eğrileri

6.2. Yasam Boyu Eğitim

6.3. Antrenör olarak Eğitimci

6.4. İnternet ile Elektronik Öğrenme

 

 

BÖLÜM 7.  EĞİTİMDE KALİTE  EĞİTİMLERİ

7.1. Kalite Eğitimi Yaklaşımı

7.2. Dünyada Yeni Gelişmeler

7.3. Eğitimlerin Türkiye’deki Geçmişi

7.4. İşletmelere Göre Eğitim Durumu

 

BÖLÜM 8. İŞLETMELERDE  EĞİTİMİN AMAÇLARI

8.1. Çalışanların Öğrenme Aşamaları

8.2. Eğitim ve Yönetimin Katılımı Etkilemesi

8.3. Eğitimin Uygulanmasında Atılan Adımlar

8.4. Eğitim Uygulamalarının Yürütülmesi

 

BÖLÜM 9. TÜRKİYE’DE  EĞİTİM VE GELİSTİRME UYGULAMALARI

9.1. Araştırma Soruları

9.2. Araştırmanın Yapılması

9.3. Araştırmaya Katılanlar

9.4. Ulaşılan Sonuçlar

 

 

BÖLÜM 10. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

10.1. Eğitim ve Geliştirme ile Güçlenmek

10.2. İşletme Varlıklarının Geliştirilmesi

10.3. Kendinizi Değerlendirin

10.4. Değerlendirme Çizelgesi

 

 

Kaynakça

 

Dizin

 

 


İlgili konuda diğer kitaplarımız:

 

Satış Teknikleri Eğitimi

Müşteri İlişkileri Eğitimi

Satış Yönetimi Eğitimi

İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

Finansal Satış: Değer Temelli Pazarlama

Finansal Yönetim Cilt 1: Sermaye Piyasaları 

Finansal Yönetim Cilt 2: Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

Finans Matematiği

Satışçılara Öneriler

İşletme ve Yönetim

Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü

Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Girişimcilik ve Sürdürülebilirliği

İşyeri Terapisi: İş Yaşamında Kişilik ve Davranış Sorunları

İnsan Hakları ve Felsefe

Kurumsal Yönetim


"Akademik Kitaplar" - "Bilimsel Kitaplar" - "Üniversite Kitapları"