İşyeri Terapisi

Tarık SOLMUŞ

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-22-9

Türkçe, 1. basım, 2010, 176 sayfa

(15x21 cm2), 90 gr 1. hamur kağıt.                                      şimdi satın al

Her çalışan ve İşverenin mutlaka okuması gerek bir eser.

Her çalışan öncelikle bir insandır; iş yaşamına özgü hiçbir davranışı duygu, düşünce veya kişiliğinden bağımsız olarak gerçekleşmez. İçinde bulunulan sektör ve pozisyon ne olursa olsun, çalışanlar birbirlerinden ayrı iş performansına, verimliliğine ve üretkenliğine sahiptirler. Doğaldır ki, çalışma koşulları bireyin davranışını etkilese de iş yaşamındaki davranışları onun duygularının ve kişilik özelliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Bu kitabımızda, temel olarak, kişilik özellikleri ve bunların iş yaşamına nasıl yansıdığı ele alınmıştır. Psikolojik sorunların, çalışanların davranışlarını nasıl şekillendirdiğine ve gerek çalışan düzeyinde, gerekse çalışanlararası ilişkilerde ne tür sorunların doğmasına yol açtığı incelenmiştir. Ayrıca, iş yaşamına ait psikolojik ve fiziksel koşulların bireyi nasıl etkilediği ortaya koyulmuştur.

Bir bütün olarak bakıldığında da, iş yaşamına olumsuz bir biçimde yansıyan kişilik ve davranış sorunlarının nasıl ortadan kaldırılabileceğine, bireysel veya kurumsal olarak neler yapılabileceğine odaklanmış ve bu noktada uygulanabilir çözüm önerileri sunulmuştur. Başarılı, sinerjik, huzurlu, mutlu ve doyumlu bir iş yaşamı için böylesi uygulamaların katkısı kuşkusuz çok olacaktır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış ---> www.tdk.com.tr                            şimdi satın al


 

 

 

 

Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları