Girişimcilik ve Sürdürülebilirliği

Dr. A. Tuğba KARABULUT

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-01-4

2009, 144 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                         şimdi satın al


Bu kitap, rekabetçi farklılıkta bir girişimciliğin nasıl geliştirilebileceğini ve yaşam eğrisi süresince, bir girişimin, nasıl sürdürülebilirliği üzerinde durmaktadır.

Girişimcilik, hükümetler tarafından işsizliğe en köklü bir çare olarak görülmekte ve teşvik edilmektedir. Son yıllarda, gelişen küresel rekabet nedeniyle girişimcilik, aynı zamanda küresel rekabete karşı direnç merkezleri olarak da görülmektedir.

Girişimcilik, aynı zamanda, çok önemli bir tedarik, üretim ve satış merkezleri olarak değerlendirilebilir.

Bu çalışmada, girişimciliğin ulusal konumu ve küresel boyutları üzerinde durulmakta, yapılan kapsamlı bir araştırmayla birer girişimci olarak nitelendirilebilecek KOBİ’lerin mevcut konumlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere de yer verilmektedir.

Kitap, girişimciliği düşündürtüp  yeni girişimciler için önemli bir rehber olmanın yanında, mevcut girişimcilere de sürdürülebilirliklerini sağlamak için neler yapmaları gerektiği konusunda da önemli bilgileri içermektedir.


İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

I. Girişimcilik ve Girişimciliğin Gelişim Süreci

1. Girişimcilik Kavramı ve Girişimcilik Yaklaşımları

1.1. Girişimcilik Kavramı

1.2. Girişimcilik Becerileri

1.3. Girişimcilik Yaklaşımları

      2. Girişimcilik ve KOBİ Ölçeği

2.1. Girişimcilik ve KOBİ’ler

2.2. KOBİ Tanımı ve Ölçeği

2.3. KOBİ Profili Araştırması

      A. KOBİ’lerin Girişimci Eksenli Mevcut Yapısal Durumu

      B. KOBİ’lerin Yönetimsel Eksenli Örgüt İçi Özellikleri .

      3. Girişimcilik Süreci 28

3.1. Dar ve Geniş Anlamda Girişimcilik Süreci .

3.2. Girişim Teknikleri ve Girişime Geçme Süreci

4. Girişim Hayat Eğrisi

5. Girişimcilikte Kültürel Çeşitlilik

6. Girişimcilik Hataları

7. Girişimciliğin Tarihsel Gelişim Süreci

8. Dünden Bugüne Girişimcilik ve Geleceği

 

II. Girişimin ve Girişimcinin Fonksiyonel Konumu ve Gelişimi

1. Girişim Fırsatı, Olabilirliği ve Fizibilite Analizi

2. Girişim Sürecinin Sunuş Aşaması

3. Girişim Stratejisi ve Fonksiyonel Konum

4. Girişimin Planlaması

5. Girişimin Büyüme Aşaması: Fonksiyonel Gelişim ve Hiyerarşik Yapılanma

6. Yeni Ürün Hayat Eğrisi Aşamaları: Model ve Stratejiler

 

III. Girişimciliğin Sürdürülebilirliği: Örgüt İçi Girişimcilik

1. Örgüt İçi Girişimcilik ve Sürdürülebilirliği Kavramı

2. Örgüt İçi Yenilik Ekipleri ve Yaratıcılık

2.1. Yenilik Ekipleri

2.2. Yenilik ve Yaratıcılık

2.3. Yaratıcılık ve Beyin .

3. Stratejik ve Etkin Düşünme Süreci

4. Yeni Fikir Geliştirme ve Yaratıcılık Teknikleri

5. Yaratıcılık Ortamı Faktörleri ve Liderlik

5.1. Örgüt İçi Girişimcilikte Yaratıcılık Ortamı

5.2. Örgüt İçi Girişimcilikte Liderlik

5.3. Yaratıcılık Engelleri

5.4. Yeniliğin Kaynakları

5.5. Yenilik Engelleri

5.6. Yenilik Geliştirme Süreci/Hunisi

5.7. Yenilik Destek Programları

5.8. İleri Teknoloji ve Üstün Liderlik

6. Yenilikçi Bir Örgütün İşleyişi ve İnsan Kaynaklarını İlgilendirme

7. Örgüt İçi Girişim Ekibi Oluşturma ve Geliştirme  

7.1. Örgüt İçi Girişim Ekibi Kavramı ve Ekip Oluşturma

8. Girişimin Düşünce Sisteminin Yeniden Yapılandırılması

9. Yaratıcılık Süreci ve Yaratıcılığı Geliştirmek

10. Örgüt İçi Girişimcilikte Örgütsel Ortam ve Dış İşbirlikleri

11. Örgüt İçi Girişimcilik ve Kıyaslı Analizi

12. Yeni Teknoloji Ediniminde Dış Bilgi Kaynakları

13. Yeni Ürün Geliştirme

14. Girişimin Uygulama Performansının Değerlendirilmesi ve Performans Gediklerinin Analizi

15. Girişimcilik ve Sürdürebilirliğine İlişkin Genel Değerlendirme

 

Ek 1. Ülkeler İtibariyle Bazı Girişimcilik ve KOBİ Örnekleri

1. Türkiye - Sektörel Analiz

1.1. Girişimci Sayımı

1.2. KOBİ’lerin Kredi Kullanımları ve Bazı Ekonomik Göstergeler

1.3. Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri

2. Avrupa Birliği ve KOBİ’ler

3. Danimarka

4. Rusya

5 Ukrayna

6. Endonezya

7. Küresel Genç Girişimcilik

 

Ek 2. Gerçek ve Tüzel Kişi Şirket Kuruluş İşlemleri

1. Hakiki Şahıs ve Şirket İşlemleri

1.1. Hakiki Şahıs İşlemleri

1.1.1. Kuruluş Tescil İşlemi

1.1.2. Unvan Değişikliği

1.1.3. Ad ve Soyadı Değişiklikleri

1.1.4. İşyeri Sahiplerinin Vefatının Tescil Ettirilmesi, Halefiyet 94

1.1.5. Faaliyete Son Verilmesi

 

Ek.3. Girişimcilik Araştırması: Araştırmanın Metodolojisi, Analizi ve Tabloları

1. Araştırmanın Metodolojisi

2. Girişimcilik Araştırması Tabloları

Kaynakça

Dizin


Akademik Bilimsel Kitaplar ve Üniversite Kitaplarında Papatya Yayıncılık Eğitim