ülkemizin güzel insanları, hepimizin bayramı kutlu olsun, sevgi paylaşmaktır...üniversite ders kitapları, bilimsel kitaplar

akademik kitaplar, teknik kitaplar, tıp kitapları

dilbilim kitaplar, yabancılara Türkçe kitapları

mühendislik kitapları, isletme finans kitapları

bilisim kitapları, temel bilim kitapları

farkımız kitaplarımızda...                  tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...  

 

 

 

 


Misyon/Vizyon    Dağıtım/Protokol     Kitap Listesi    Hazırlanan Kitaplar      e-Kitap Projesi    Bizimle Çalışmak     İletişim    Kurumsal Hizmetler


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı TDK Bilim

www.tdk.com.tr

Fiyat Listesi (PDF)

Kitapların Tüm Listesi

Açıklamalı Kitap Listesi

e-Kitap Çalışmalarımız

Türkiye'de "e-Kitap/e-Book" Araştırması ve Uygulaması. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılım Test Mühendisliği

Ali GÜRBÜZ (Ph.D)

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-09-0, Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Türkçe, 1. basım, 2010 , 176 sayfa

(16,5x24 cm2), 90 gr 1. hamur kağıt.                    şimdi satın al

Arka kapak yazısı.  Yazılım mühendisliği bilgisayar programlarının tasarımını, geliştirilmesini, testini ve bakımını ele alan mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik alanlarına göre çok yeni olan yazılım mühendisliğinde çalışmalar hızla devam etmekte ve yeni yöntemler, yeni teknikler geliştirilmekte, bu yöntem ve teknikler, bilgisayar yazılımları ile desteklenmekte ve yazılım mühendisliği bu çalışmalar ile yavaş yavaş belli bir olgunluğa ulaşmaktadır.

Geliştirilen yazılımın en az derecede hata içermesi ve kendinden beklenenleri (gereksinimleri) en üst seviyede karşılaması için yazılım test eylemleri, yazılım geliştirme sürecide en erken safhada başlamalıdır. Testçiler, erken safhalarda başlayan test eylemleri ile  muhtemel hataları yazılım geliştirme sürecinin en erken safhalarından itibaren bulmayı ve bulunan hataların düzeltilmesini amaçlarlar.

Yazılım dünyasındaki en iyi pratikler incelendiğinde görülecektir ki testte tespit edilen hataların sebepleri, yüksek oranda gereksinim analizi ile tasarım safhasına dayanmaktadırlar. Bunun temel sebepleri belirtimlerin açık, net, anlaşılır, tutarlı yazılmaması, yeterince detaylandırılmaması ve yazılan belirtimlerin tasarıma tam olarak aktarılamaması, ya da yazılan gereksinimden fazla tasarım modüllerinin oluşturulmasıdır. Bu gibi nedenlerden kaynaklanan hataların, kodlamada ya da yazılım testleri sırasında tespit edilmesi düzeltici faaliyetleri gerektirir.

Yazılım test süreci önce planlanan, sonra icra edilip sonuçları kayıt altına alınarak belgelendirilen bir dizi eylemden oluşur. Bu süreç, geliştirilen yazılımdaki hataların varlığına odaklanılır. Bir test süreci planlama, tasarım, koşturma, hata raporlama, sonlandırma ve belgelendirme adımlarından oluşur.

“Yazılım Test Mühendisliğine Giriş” adlı bu kitabımız gerek içeriği gerekse konuların sıralanması ile üniversitelerde verilen “Yazılım Mühendisliği” derslerine iyi bir yardımcı kitap özelliğindedir. Ayrıca bilişim ve yazılım alanlarında çalışan profesyoneller içinde ciddi bir mesleki kitap niteliğindedir. Standartlara uygun yazılımların tasarlanması için yazılım belgelendirme ve yazılım test süreci oldukça önemli süreçlerdir.Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr              şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM 1.  Yazılım Mühendisliği ve Yazılım Testleri

1.    Yazılım Mühendisliği Nedir? 

2.    Yazılım Geliştirme Süreci

3.    Yazılım Süreç Modelleri

3.1.         Şelale (Waterfall) Modeli

3.2.         V Modeli

3.3.         Prototip Geliştirme Modeli

3.4.         Çevik Modeller

3.5.         Evrimsel (Evolutionary) Geliştirme Modelleri

3.6.         Sarmal (Spiral) Model

3.7.        Artımlı Model

4.     Yazılım Gereksinim Belirtimleri

5.     Yazılım Tasarımı ve Geliştirilmesi

6.     Yazılım Doğrulama ve Geçerlemesi

7.     Yazılım Süreç Modellerinde Yazılım Testleri

8.      Özet

9.     Sorular

 

Bölüm 2.  Genel Bilgiler

1.      Yazılım Felaketleri

2.      Yazılım Testi Nedir? 

3.      Yazılım Testinin Amacı Nedir? 

4.      Test Stratejisi Nedir? 

5.      Özet

6.      Sorular

 

Bölüm 3.  Test Süreci ve Test Yönetimi

1.          Yazılım Test Süreci

1.1.           Test Planlama 

1.2.           Test Tasarım  

1.2.1.            Test Ortamının Hazırlanması

1.2.2.            Test Durumlarının Yazılması

1.2.2.1.             Test Durumlarının Yapısı Nasıldır? 

1.2.3.            Test Yordamı Nedir? 

1.3.            Test Koşturma 

1.3.1.             Test Durumu Statüleri

1.4.             Hata Yönetimi ve Hata Raporlama 

1.4.1.             Hata Yönetimi Yaşam Döngüsü 

1.4.2.             Hatalar Nasıl Raporlanır? 

1.4.3.             Hata Önem Dereceleri

1.5.            Test Sonuç Raporlama ve Değerlendirme 

2.            Test Yönetimi

2.1.             Test Aktörleri

3.            Özet

4.            Sorular

 

Bölüm 4. Yazılım Test Seviyeleri

1.            Birim Testler

2.           Tümleştirme Testleri

3.            Sistem Testleri

4.            Kabul Testleri

5.            Özet

6.            Sorular

 

Bölüm 5. Yazılım Test Teknikleri

1.            Kara Kutu Testi

2.            Saydam Kutu Testi

3.            Gri Kutu Testi

4.            Özet

5.            Sorular

 

Bölüm 6. Yazılım Test Türleri

1.            Statik Testler

2.            Yazılım Gözden Geçirmeleri

3.            Statik Kod Analizleri

4.            Dinamik Testler

5.            Özet

6.            Sorular

Bölüm 7.  Test Dokümantasyonu

1.            IEEE 829-1998  Belgelendirme Tanımları

1.            Test Plan 

2.            Test Tasarım Belirtimleri

3.            Test Durumu Belirtimleri

4.            Test Yordamı Belirtimleri

5.            Test Öğesi Transmittal Raporu 

6.            Test Logları (Test Günlüğü)

7.            Test Hata Raporu 

8.            Test Özeti

2.            Özet

3.            Sorular

 

Bölüm 8.  Test Yazılım Araçları ve Test Otomasyonu

1.            Test Planlama, Kontrol ve Raporlama Yazılımları

2.            Test Hazırlık Yazılımları

3.            Test Koşturma Yazılımları

4.            Test Otomasyonu

5.            Özet

6.            Sorular

 

Bölüm 9.  Sözlük

Ek-A : Örnek Test Belgeleri

Ek-B: Yazılım Mühendisliği Standartları

Kaynakça

Dizin

http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f67/Algoritma-Gelistirme-ve-Veri-Yap_5767_1.jpg


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim Yayınevi Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitapları