Yazılım Mühendisliği Yöntemleri ve İleri Konular

Dr. Çağatay ÇATAL

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-44-1, Editör: Rifat ÇÖLKESEN

Türkçe, Şubat 2012, 170 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                       şimdi satın al

farkımız kitaplarımızda... Papatya Bilim Yayınevi...

 

Bu kitap, yazılım mühendisliği alanında ileri/gelişmiş sayılabilecek konuları ele almaktadır. Genel olarak yazılım tasarımı ve süreçlerini bilen yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri ve yazılım tasarım uzmanları için güncel ve ileri düzey mesleki bilgiler içermektedir. Yazılım tasarımı üzerine çalışan her profesyonelin veya yazılım üzerine öğrenim gören her öğrencinin mutlaka sahip olması ve okuması gereken kaynak bir kitaptır.

Kitap içerisinde yazılım kaynak kodlarının ölçümü, yazılım metrikleri ve yazılım karmaşıklığı konuları ayrıntıları olarak ele alınmıştır. Deneysel yazılım mühendisliği, kanıta dayalı yazılım mühendisliği, alana özel yazılım mühendisliği/yazılım ürün hatları ve son kullanıcı yazılım mühendisliği konuları ayrı ayrı bölümlerle ele alınarak yazılım mühendislerine mesleklerindeki ayrıntılar gösterilmeye çalışılmıştır.

Her mühendislikte olduğu gibi yazılım mühendisliği de bir  çeşit sistem tasarımıyla ilgilenir ve başarı mesleki ayrıntıda gizlidir. İşte bu kitap yazılım mühendislerine bu ayrıntıyı vermek üzere hazırlanmıştır.Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr         tüm yazılım mühendisliği kitapları


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Kitap Hakkında 

Bölüm 1.  Yazılım Mühendisliği

1.1.  Yazılım Mühendisliğindeki Gelişmeler

1.2.  Yazılım Kalite Mühendisliği

1.3.  Yazılım Kararlılığı

1.4.  Özet

1.5.  Sorular

  

Bölüm 2.   Yazılım Metrikleri

2.1.  Yazılım Ölçümü ve Yazılım Metrikleri

2.2.  Yordamsal Kod Metrikleri

2.2.1.  Halstead Metrikleri

2.2.2.  McCabe Metrikleri

2.2.2.1.  Çevrimsel Karmaşıklık

2.2.2.2.  Temel Karmaşıklık

2.2.2.3.  Tasarım Karmaşıklığı

2.3.  Nesneye Yönelik Metrikler

2.4.  Yazılım Karmaşıklığı

2.4.1.  Yapısal Karmaşıklık

2.4.2.  Kavramsal Karmaşıklık

2.4.3.  Hesaplama Karmaşıklığı

2.5.  Özet

2.6.  Sorular

    

Bölüm 3.  Deneysel Yazılım Mühendisliği

3.1.  Araştırma ve Yazılım Mühendisliği

3.2.  Yetersiz Deneyler

3.3.  Deneylerin Tekrarlanması

3.4.  Deney Süreci

3.4.1.  Tanımlama

3.4.2.  Planlama

3.4.2.1.  Bağlam Seçimi

3.4.2.2.  Hipotez Formülasyonu

3.4.2.3.  Değişkenlerin Seçimi

3.4.2.4.  Öznelerin Seçimi

3.4.2.5.  Deney Tasarımı

3.4.2.6.  Enstrümantasyon

3.4.2.7.  Geçerlilik Değerlendirmesi

3.4.3.  Operasyon

3.4.4.  Analiz ve Yorumlama

3.4.5.  Sunum ve Paketleme

3.5.  Özet

3.6.  Sorular

    

Bölüm 4.     Kanıta Dayalı Yazılım Mühendisliği

4.1.  Kanıta Dayalı Yazılım Mühendisliği Yöntemi

4.2.  Sistematik Eşleme ve Sistematik Literatür İnceleme Süreçleri

4.2.1.  Sistematik Eşleme Süreci

4.2.2.  Sistematik Literatür İnceleme Süreci

4.3.  Değerlendirmeler

4.3.1.  Üniversiteler Açısından Değerlendirmeler 

4.3.2.  Yazılım Şirketleri Açısından Değerlendirmeler

4.4.  Örnek Çalışmalar

4.5. Özet

4.6.  Sorular

 

Bölüm 5.   Alana Özel Yazılım Mühendisliği

5.1.  Alana Özel Yazılım Mühendisliği90

5.2.  Yazılım Ürün Hatları

5.2.1.  Motivasyon

5.2.2.  Yeniden Kullanılabilirlik

5.2.3.  Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği Çerçevesi

5.3.  Ülkemizdeki Yazılım Ürün Hattı Çalışmaları

5.4.  Değerlendirme ve Öneriler

5.5.  Özet

5.6.  Sorular

    

Bölüm 6.   Son Kullanıcı Yazılım Mühendisliği

6.1.  Son Kullanıcı Yazılım Mühendisliği

6.2.  Örnekler ve Teknolojiler

6.3.  Dezavantajlar

6.4.  Özet

6.5.  Sorular

  

Bölüm 7.   Yazılım Mimarileri ve Belgelendirilmesi

7.1.  Yazılım Mimarisi

7.2.  Siemens Yaklaşımı

7.3.  SEI Görünümler ve Ötesi

7.4.  Örnek

7.5.  Özet

7.6.   Sorular

    

Bölüm 8.  Güncel Yazılım Geliştirme Yaklaşımları

8.1.  Model Tabanlı Yazılım Geliştirme

8.1.1.  Kullanılabilecek Yazılımlar

8.1.2.  Geliştirme Adımları

8.1.3.  Değerlendirmeler

8.2.  İlgiye Yönelik Yazılım Geliştirme

8.2.1.  İlgiye Yönelik Yazılım Geliştirme Süreci ve Kavramları

8.2.2.  Mevcut Araçlar

8.2.3.  Değerlendirmeler

8.3.  Temsilci Tabanlı Yazılım Geliştirme

8.3.1.  Zeki Temsilciler

8.3.2.  Çoklu Temsilcili Sistemler

8.3.3.  JACK Çerçevesi

8.3.4.  Örnek

8.3.5.  Değerlendirmeler

8.4.  Bileşen Tabanlı Yazılım Geliştirme

8.5.  Servis Yönelimli Yazılım Geliştirme

8.6.  Özet

8.7.  Sorular

 

Ek 1.  Yazılım Mühendisliği Standartları

Kaynakça

Yazarımız

Dizin


http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f67/Algoritma-Gelistirme-ve-Veri-Yap_5767_1.jpg


Papatya Bilim Yayınevi Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitapları