Yazılım Mühendisliğine Giriş

Editörler: Dr. Rifat ÇÖLKESEN ve Dr. Osman Aliefendioğlu

Bölüm Yazarlı: Özcan Asilkan, Nevcihan Duru, Hakan Çetin, Bora Aslan, Ali Gürbüz, Zeynep Ünal, Rifat Çölkesen, Ali Nizam, Cengiz Uğurkaya, John Arrise, Ahmet Acar, Edip Serdar Güner, Resul Daş

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-...      Kasım Aralık 2017

350 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kitap kağıdı.                                 şimdi satın al

 

Bu kitabın amacı, “Yazılım Mühendisliği Bölümü” öğrencilerine meslekleri konusunda temel bilgileri kazandıran bir ders kitabı olmaktır. Üniversitelerin "Yazılım Mühendisliği Bölümleri"nde bulunan derslerin konuarına giriş yapmak ve dersler hakkında temel bilgileri/kavramları önceden kazandırmaktır. Böylece Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliğinin Yazılım Ana Bilim Dalında  öğretim gören öğrenciler, hem meslekleri konusunda ön bilgiler ile donatılmış olacak hem de öğretim sürecine hangi derste hangi konuların anlatılacağı hakkında bilgiye sahip olacaklardır.

Böylesi, “Yazılım Mühendisliğine Giriş” adlı kitabının Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisligi, Endüstri Mühendisliği öğretimine ve genel anlamda bilgisayar ile ilgili eğitim veren "Bilgisayar Teknolojileri", "Bilgisayar Öğretmenliği", "Yönetim Bilişim Sistemleri", "Bilgisayar Programcılığı" disiplinlere katkısının çok olacağı düşüncesindeyiz. Öğrencilere temel bilgileri iyi kazandırmak oldukça önemlidir...

Kitabımızda yazılım mühendisliği bölümü ile ilgili temel konular ve kavramlar açık ve yalın bir dil ile ele alınmıştır. Herbir bölüm konusunda araştırmacı öğretim üyeleri tarafından yazılmış olup editörleri tarafından kontrol edilmiştir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

 

BÖLÜM 1.  Yazılım Mühendisliği Çerçevesi ve Temel Kavramları

                   Özcan ASİLKAN (Ph.D)

2.1.  Yazılım Mühendisliğinin Görevleri

2.2.  Genel Anlamda Mühendislik Nedir?

2.3.  Bilgisayar Sistemlerinin Sınıflanması

2.4.  Bilgisayar Ve Bilişim Sistem Bileşenleri

2.5.  Yazılım Mimarileri ve Sınıflaması

2.6.  Özet

2.7.  Sorular

 

BÖLÜM 2.  Yazılım Mühendisliği Araç ve Gereçleri

                   Nevcihan DURU (Ph.D, Prof. Dr.)

2.1.   Yazılım Mühendisliğine Genel Bakış

2.2.   Yazılım Mühendisliği Yöntembilimleri

2.3.   Yazılım Mühendisliği Araçları

2.4.   Yazılım Mühendisliği İlgilendiren Yan Konular

2.5.   Programlama Dilleri ve Sınıflanması

2.6.   Özet

2.7.   Sorular

 

BÖLÜM 3. Yazılım Tasarım Metodolojisi

                        Edip Serdar GÜNER (Ph:D)

3.1.  Tasarım Yöntemleri

3.2.  Veri Akışına Yönelik Tasarım 

3.3.  Nesneye Yönelik Tasarım

3.4.  Veriye Yönelik Tasarım

3.5.  Belgelendirme

3.6.  Özet

3.7.  Sorular

 

BÖLÜM 4. Yazılım Geliştirme Yöntembilimleri ve Standartlar

                  Hakan ÇETİN (Ph.D)

4.1.  Yazılım Geliştirme Standartları

4.2.   IEEE/EIA 12207  

4.3.   Yazılım Geliştirme Yöntembilimleri

4.4.   Özet 

4.6.   Sorular

 

BÖLÜM 5. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

                 Bora ASLAN (Ph.D)

5.1. İnsan-Bilgisayar-İnsan Etkileşimi ve Arayüz Tasarımı

5.2. Arayüz Tasarım İlkeleri

5.3. Kullanıcı Arayüz Geliştirme Süreci

5.4. Arayüz Yazılım Mimarisi ve Birimleri

5.5. Özet

5.6. Sorular

 

BÖLÜM 6.  Yazılım Testi

                   Ali GÜRBÜZ (Ph.D)

6.1.   Yazılım Testinin Temelleri

6.2.   Test Stratejileri

6.3.   Test Yönetimi  

6.4.   Hata Ayıklama 

6.5.   Belgelendirme

6.7.   Özet

6.8.   Sorular

 

BÖLÜM 7.  Yazılım Projesi Örgütsel Planlaması

                   Zeynep ÜNAL ve Özcan ASİLKAN (Ph.D)

7.1. Yazılım Geliştirme Yöneticisi

7.2. Yazılım Geliştirme Grupları

7.3. Yazılım Geliştirme Ekipleri

7.4. Yazılım Geliştirme Planı

7.5.  Özet

7.6.  Sorular

 

BÖLÜM 8.  Yazılım Tasarımda Belgeleme ve Belgeler

                   Resul DAŞ  (Ph.D)

8.1.  Proje Öneri Belgesi

8.2.  Proje Tanımlama Belgesi 

8.3.  Teknik Anlaşma

8.4.  Yazılım Geliştirme Planı 

8.5.  Yazılım Gereksinim Belirtimi 

8.6.  Yazılım Test Planı

8.7.  Özet

8.8.  Sorular

 

Bölüm 9. Yazılım Modelleme Dilleri ve UML

                Rifat ÇÖLKESEN (Ph.D)

9.1.    Yazılımın Şekilsel Modellenmesi

9.2.    Yazılım ve Sistem Modelleme Dilleri

9.2.    Birleşik Modelleme Dili: UML

   9.2.1.  UML Diyagramları

   9.2.2.  UML ile Tasarım

   9.2.3.  UML ile Örnek Modelleme

9.3.    SysML Modelleme Dili

9.4.    Özet

9.5.    Sorular

 

Bölüm 10. Bilgisayar Desteki Yazılım Mühendisliği (CASE)

10.1. CASE (Computer Aided Software Engineering) Teknolojisi ve Araçları

10.2. CASE ile Yazılım Geliştirme Süreçleri

10.3. Örnek CASE Aracı Kullanımı

10.4. CASE ile Örnek Proje

10.5. Özet

10.6. Sorular

 

Bölüm 11. Yazılım Mühendisliğinde Veri Yapıları ve Veri Modelleri

               Rifat ÇÖLKESEN (Ph.D)

11.1.  Yapısal Veri Yapıları ve Büyük Veri

11.2.  Temel Veri Modelleri ve İlişkili Algoritmalar

11.3.  Büyük Veri ve İlişkili Algoritmalar

11.4.  İlişkisel Veri Modeli

11.5.  Yazılım Mühedisliğinde Sıkça İhtiyaç Duyulan Algoritmalar

11.6.  Özet

11.7.  Sorular

 

Bölüm 12. Yazılım Mühendisliğinde Veritabanları ve İlişkisel Veritabanları

               Ali NİZAM (Ph.D)

12.1.  Veritabanı Kavramı ve Kullanım Alanları

12.2.  Yazılım Geliştirme Sürecinde Veritabanı İşlemleri

12.3.  Standart SQL

12.4.  Veritabanı Türleri ve İlişkisel Veritabanı Özellikleri

12.5.  Veritabanı Sistem Mimarileri

12.6.  Veritabanı Güvenliği

12.7.  Özet

12.8.  Sorular

 

Bölüm 13. Bilgisayar Ağları ve İnternet Tabanlı Yazılım Geliştirme

                  Cengiz UĞURKAYA (Ph.D)

13.1.  Ağ Programlama ve Dağıtık Yazılım Mimarisi

13.2.  Temel Ağ Kavramları ve İnternet Teknolojisi

13.3.  Dağıtık Yazılım Geliştirme

13.4.  Yeni Nesil Ağ Hizmetleri

13.5.  Yeni Nesil Yazılım Geliştirme Araçları

13.6.  Özet

13.7.  Sorular

 

Bölüm 14. Yazılım Mühendisliği Kuramsal Temelleri

                  John ARRISE ve Ahmet ACAR

14.1.  Kümeler Kuramı

14.2.  Boole Cebri

14.3.  Sayılar ve Olasılık Teorisi

14.4.  Bağıntılar ve Fonksiyonlar

14.5.  Graf Teorisi

14.6.  Ağaçlar ve Uygulamaları

14.6.  Özet

14.7.  Sorular

 

Ek A. EMO: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Odası

Ek A. BMO: Bilgisayar Mühendisliği Odası

Ek A. IEEE ve Organizasyon Yapısı

Ek C. Yazılım Mühendisliği Temel Standartları

 

Kaynakça

Yazar Özgeçmişleri

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim Üniversite Ders Kitapları, Akademik Kitaplar, Bilimsel Kitaplar