Bilgisayar Ağları - Computer Network

Dr. Demir ÖNER

 

 

ISBN: 978-975-6797-43-3, 2010, 2.basım

312 sayfa, (18,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.


Bilgisayar Ağları PDF indir                                şimdi satın al


"Bilgisayar Ağları" adlı bu kitap bu konuda çalışan profesyonellerimize ve öğrencilerimize yararlı olacak önemli bir kaynak kitaptır. Ayrıca, üniversitelerde okutulan "Bilgisayar Ağları", "Bilgisayar Haberleşmesi" veya "Veri İletişimi" gibi dersler için bir ders kitabı olma özelliğindedir. "Bilgisayar Mühendisliği", "Elektronik Mühendisliği", "Endüstri Mühendisliği", "Elektrik Mühendisliği" veya benzeri diğer mühendislik alanları için bir başvuru kaynağıdır.


İÇİNDEKİLER

 

Bilgisayar Ağlarına Giriş
Birinci bölümde, bilgisayar ağlarının kullanım amaçları, sınıflandırılması, LAN türleri ve çalışma ilkeleri, MAN ve WAN mimarileri ile kablosuz ağlar ve bağlantılı ağlar tanıtılmıştır.

Ağ Mimarisi Temelleri
İkinci bölümde, katmanlı ağ yapısı, protokol, arayüz ve hizmetler, bağlantılı ve bağlantısız hizmetler, hizmet ilkelleri, OSI ve TCP/IP modelleri, ağ örnekleri ve ağ standartlaştırması konularına yer verilmiştir.

Veri İletişimi Temelleri
Üçüncü bölümde, Mesaj, veri ve işaret tanımları, analog ve sayısal iletişim sistemlerinin tanımları, bantgenişliği kavramı, örnekleme teoremi, darbe kod modülasyonu, bigi içeriği, iletim hızı, kanal kapasitesi, çoğullama, kodlama, hat kodlaması, veri iletim türleri ve iletim ortamından kaynaklanan istenmeyen etkenler ele alınmıştır.

Veri İletişim Hizmetleri
Dördüncü bölümde, bilgisayar iletişimi için de kullanılan, SMDS, X.25, FR, ISDN, BISDN ve ATM gibi veri iletişim hizmetleri tanıtılmıştır.

Fiziksel Katman
Beşinci bölümde, bilgisayar iletişiminde OSI başvuru modelinin 1. katman işlevlerini yürüten, RS-232-C, RS-449, X.21, ISDN, V.35 arayüzleri ile bilgisayar ağlarında kullanılan iletim ortamı türlerine yer verilmiştir.

Veri Bağı Katmanı
Altıncı bölümde, OSI başvuru modelinin 2. katmanı olan veri bağı katmanının görevleri, ağ katmanına verdiği hizmetler; çerçeveleme, akış kontrolu ve hata denetim yöntemleri ele alınmış; HDLC, SLIP ve PPP gibi veri bağı protokolu örnekleri verilmiştir.

Ortama Erişim Alt Katmanı

Yedinci bölümde, yayın ağlarında kullanılan statik ve dinamik kanal atama yöntemleri ile ALOHA, CSMA, çarpışmasız protokollar, sınırlı çekişmeli protokollar gibi çoklu erişim protokolları tanıtılmıştır.

Ağ Aygıtları
Sekizinci bölümde, bilgisayar ağlarında kullanılan tekrarlayıcılar, bağlantı kutuları, köprüler, LAN anahtarları, yönlendiriciler, birleşik köprü ve yönlendiriciler, 3. katman anahtarları ve geçityolları tanıtılmıştır; köprüleri türleri ve çalışma ilkeleri ile yönlendiricilerde kullanılan temel yönlendirme algoritmaları ele alınmıştır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr      şimdi satın al


  


Akademik bilimsel ve üniversite ders kitaplarında Papatya Yayıncılık Eğitim