Network TCP/IP UNIX

Standart Ağ Bilgileri ve İnternet Omurgasının Altyapısı

Toros Rifat ÇÖLKESEN

11. Basım

 

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-02-0, Ocak 2018

11. basım, 260 sayfa, (15x21 cm2), 1. hamur kağıt                                 


  Network TCP/IP ve UNIX PDF indir                       şimdi satın al


Bu kitap; bilgisayar ağları ve İnternet tekniğiyle ilgili konuları yalın bir dille ele almakta ve okuyucuyu, bilinmesi gereken en temel bilgileri, kısa zamanda kazandırmayı amaçlamaktadır. Network, TCP/IP ve İnternet içiçe geçmiş kavramlardır; İnternet’in altyapısını sağlayan global omurga ağ TCP/IP ve ağ standartları ile protokolleri üzerine kuruludur; hizmetlerin kaliteli alınması için altyapının bilinçli projelendirilmesi ve kurulması gerekir. En uygun ağ cihazının seçilmesi, optimum konfigürasyonun yapılabilmesi teknik konularda donanımlı olmayı gerektirir. Bu kitabın amaçlarından birisi de, okuyucuya, ağ ilgili kavramları, teknolojileri, standartları ve protokolleri gözönüne sermektir.

Kitabımız, ayrıca ilgili bölümlerde verilen örnek uygulamalar ve ekleriyle uygulamaya yönelik çözümler de içermektedir. Bilgisayar ağları ve İnternet tekniğini bilinçli olarak öğrenmek isteyen sektör çalışanları ve teknik bölümlerdeki öğrenciler için yararlı bir kaynaktır; ağ konusunda klasik bir eser gibidir.

Bu kitap, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri için bilgisayar mühendisliği konuları hakkında referans niteliğindedir. Aynı zamanda, Bilgisayar Mühendisliği kavramlarına ve konularına hakim olmak, temel bilgilerini belirli referansa oturtmak isteyen meslek yüksek okullarının ilgili bölümleri için de bir başvuru kaynağıdır.


           


İÇİNDEKİLER

Önsöz

 

Bölüm 1. NETWORK DÜNYASINA BAKIŞ

Bilgisayar Ağları

INTERNET ve Uygulamaları

UNIX / LINUX İşletim Sistemleri

Bilinçli Konfigürasyon

Standartlar: ISO, ANSI, EIA, IEEE, IUT-T, IAB

RFC

Network Firmaları

 

Bölüm 2. NETWORK KAVRAMLARI

Komple Ağın Parametreleri

LAN

Kampüs Ağ

WAN

Uzak Bağlantı

OSI Başvuru Modeli

          Yedi katman ve görevleri

Ağ Cihazları

Ağ kartı   (Network Interface Card)

HUB

Anahtar  Cihazı  (Switch)

Yönlendirici  (Router)

Geçityolu    (Gateway)

Güvenlik Duvarı    (Firewall)

Modem Cihazı

Erişim Sunucu    (Access Server)

Ortam Dönüştürücü   (Transciever)

Internet Erişim Paylaştırıcı

Intranet/Extranet  - İç Ağ/Dış Ağ

VPN - Özel Sanal Ağ

vLAN - Sanal Ağ

Sistemler Arasındaki Fiziksel Bağlantı

Kablolama Alt Yapısı

Kablosuz Ağ

Ağ Yönetimi

SNMP, RMON, RMON2

Ağ İşletim Sistemleri

Protokollar ve Standartlar

Protokol Kümeleri

TCP/IP Protokol Kümesi

Novell NetWare Protokolları

AppleTalk Protokolu

IBM SNA Protokolu

Ethernet & Token Ring Aileleri

FR ve X.25

X.25 PAD

FR Sanal Kanalları

ISDN

ISDN Hizmet Türleri (BRI ve PRI)

ISDN Bağlantı Arayüzleri (TE2, TE1, TA, NT1, NT2)

ADSL

LMDS      

Seri İletim

Asenkron, Senkron ve Isonkron

Çevirmeli (Dial-up) Analog Bağlantı

PPP ve SLIP

Veri Aktarımında Anahtarlama Yöntemleri

Paket Anahtarlama

Devre Anahtarlama

QoS – Hizmet Kalitesi

Ses, Veri ve Görüntü Aktarımı

IP üzerinden Ses Aktarımı  (Voice over IP)

Web Tabanlı Erişim Arayüzleri

Özet

 

Bölüm 3.  LAN KURULMASI İÇİN GEREKENLER

3.1. LAN Kurulması için Gerekenler

3.2. LAN Teknolojileri

     Ethernet Ailesi         (10-100 Mbps, 1Gpbs)

        Yola Erişim – CSMA/CD

     Token Ring (Jetonlu Halka) Ailesi

          ATM  (Asynchronous Transfer Mode)

3.3. Örnek LAN Çözümleri

          Küçük Ölçek LAN Uygulaması

          Orta Ölçek LAN Uygulaması

          Büyük Ölçek LAN Uygulaması

3.4. Özet

 

Bölüm 4.  TCP/IP VE INTERNET

4.1. TCP/IP Mimarisi

socket ve port numaraları

4.2. Protokollar ve Uygulama Katmanı

Uygulama Katmanı Protokolları

4.3. Ulaşım Katmanı

TCP, UDP

4.4. Yönlendirme Katmanı Protokolları

IP, ICMP

4.5. Fiziksel Katman

4.6. Adres Çözümleme Protokolu (ARP)

4.7. Özet

 

Bölüm 5.  IP ADRESLERİ VE ALTAĞLAR

Kayıtlı IP Adresler

Simgesel IP Adresler ve DNS

IP Adres Uzayının Gruplanması

5.1. Sınıflamalı IP Adresleme

A, B, C ve D  Sınıfları

Altağ ve Altağ Maskesi

Yayın Adresi

Örnek Gruplama 1

Örnek Gruplama 2

5.2. Sınıflamasız  IP Adresleme

Örnek Gruplama 3

Örnek Gruplama 4

5.3. IPv6 – IPng

5.3.  Özet

 

Bölüm 6.  IP YÖNLENDİRME

Yalın Ağda Yönlendirme

Karmaşık Ağda Yönlendirme

Sistemler için Minimum IP Bilgisi

Yönlendiriciler için Minimum IP Bilgisi

Yönlendirici ve IP Yönlendirme

En Uzun Uyuşma

6.1. Yönlendirme Algoritmaları

Statik Algoritmalar

Adaptif Algoritmalar

DVA  (Uzaklık Vektörü Algoritması)

LSA  (Bağlantı Durum Algoritması)

6.2. Yönlendirme Protokolları

IGP   (Dahili Geçityolu Protokolları)

RIP, OSPF

EGP  (Harici Geçityolu Protokolları)

EGP2, BGP

Metrik Değer Parametreleri

Alıcısına Ulaşmayan Paketlerin Yok Edilmesi

Çoklu Gönderim ve Yayın

6.3.  Özet

 

Bölüm 7.  ROUTER’LARA BİR BAKIŞ

7.1. Yönlendirici Türleri

Merkez Yönlendiriciler

Kenar Yönlendiriciler

7.2. Yönlendirici Donanım ve Yazılımı

7.3. Brouter – Köprü Yönlendirici

7.4. Yönlendirme Algoritmaları

Yönlendirme Tablosu

7.5. Özet129

 

Bölüm 8.  Cisco ROUTER AİLESi VE IOS KOMUT SATIRI

8.1. Cisco Router Ailesine Bir Bakış

8.2. Cisco Router Bellek Yapısı

8.3. Cisco IOS Komut Satırı

Kullanıcı Modu

Ayrıcalıklı Kullanıcı Modu

Global Konfigürasyon Modu

Arayüz Konfigürasyon Modu

Diğer Modlar

8.4. Sıkça Kullanılan Komut Örnekleri

8.5.  Özet

 

Bölüm 9.  ROUTER KONFİGÜRASYONU

9.1.  Donanım ve Yazılım Gereksinimi

9.2. Minimum Konfigürasyon Bilgisi

9.3. Örnek Uygulamalar

Uygulama 1: Bir LAN’ın Internet Bağlantısı

   Yönlendirici Konsolu

   Cisco IOS Komut Satırı Konfigürasyonu

Uygulama 2: İki LAN’ın Internet Bağlantısı

Uygulama 3: Bir LAN’ın iki hatla Internet’e Bağlantısı

Uygulama 4: NAT Uygulaması

9.4. Özet

 

Bölüm 10. UNIX İŞLETİM SİSTEMİ MİMARİSİ

10.1. UNIX İşletim Sistemi Yapısı

10.2. UNIX Dosya Sistemi

HOME Alanı

UNIX Dosya Sistemi Genel Özellikleri

Dosya/Altalan Adresi

Çalışma Alanı   (Working Directory)

Dosya/Altalan Erişim Hakkı

10.3. Sistem Çağrıları

Proses

Şifre Dosyası     (passwd File)

Kullanıcı Tanımlaması

Sistem Değişkenleri

Parametre Değişkenleri

.profile & .login Dosyaları

Komut Yorumlayıcılar      (Shells)

sh, ksh, bash, csh, 

10.4.  Özet

 

Bölüm 11. UNIX KULLANIMI

Sisteme Girmek / Bağlanmak

Komut Satırı/İşareti

Yazım Hatasını Düzeltmek

Sistemden Çıkış

Sistemi Kapatmak

Çokprosesli Sistem

a.out Dosyası

Komut Yapısı

Komut Yorumlayıcı (Shell)

Dosya Komutları

Alan Komutları

Sorgulama Komutları ve ...

TCP/IP Ağ Komutları

Komut Dosyası Hazırlama

UNIX Editörler

vi editörü

tar Yardımcı Saklama Programı

Özet

 

Bölüm 12. UNIX’li SİSTEMİN AĞA EKLENMESİ

12.1. Ağ Portu Konfigürasyonu ve Yönlendirme

Ağ Arayüz Adını Öğrenme

Yerel Çevrim Port Arayüzü

Ağ Arayüz Yerleştirim Sorgulaması

Yönlendirme

Statik Yönlendirme Yerleştirimi

Bağlantı Sınaması

Yerleştirimlerle ilgili Dosyalar

RIP ve Çalıştırılması

RIP ve gateway Dosyası

12.2. Örnek Ağ ve Yerleştirimler

             Sistemelerin Ağa Eklenmesi

default parametresi

12.3. PPP ve SLIP Bağlantısı

12.4. Özet

 

Bölüm 13. İNTERNET HİZMET PROGRAMLARI

UNIX, Linux ve Windows NT

Internet Hizmet Programları

Internet Servis Sağlayıcı   (ISS)

UNIX Ağ daemon’ları

UNIX Ağ Dosyaları

sendmail

Web, Gopher Sunucu

Kök Alanlar

Özet

 

Bölüm 14. TCP/IP NETWORK PROGRAMI YAZILMASI

Kullanıcı Sunucu Mimarisi ve API

Berkeley Soket Arayüzü ve Ağ Programı

Ağ Programlama Algoritması

Ağ Sistem Çağrıları

Örnek Uygulama 1: TCP Örneği

Örnek Uygulama 2: UDP Örneği

Özet

 

Ek A. RJ45 UTP ve Seri Kablo Sonlandırılması

Ethernet & UTP Kablo RJ45 Sonlandırılması

Çapraz Ara Kablo Bağlantısı

RS-232-C Seri Kablo Bağlantısı

 

Ek B. İlgili RFC Listesi

Kaynakça

Dizin


Bilgisayar Ağları Kitaplarımız:

Bilgisayar Haberlesmesi ve Ağ Teknolojileri

Network TCP/IP ve UNUX El Kitabı

Network/Veri Haberlesmesi Uygulamaları

Veri Haberlesmeşi Temelleri

Java ve Yazılım Tasarımı (Network Programlama konusu var...)

Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Ağları ve İnternet Mühendisliği


Akademik Bilimsel ve Üniversite Kitapları Papatya Bilim Yayınevi