Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri

Toros Rifat ÇÖLKESEN ve Bülent ÖRENCİK  

 

 

 

 

 "farkımız, kitaplarımızda" 

 

 

 

 

 mürekkep kokulu kitaplar 

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-00-6      Nitelikli öğretim yapan üniversiteler için uygundur!

Türkçe, 7. basım, 2018, 480 sayfa, (18,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt                             


  Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri PDF indir            şimdi satın al


"Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri" adlı bu kitap hem profesyoneller hem de öğrenciler için yararlı bir referans kitaptır. Üniversitelerde verilen iki veya üç dersin konularını kapsamakta olup bilgisayarla ilgili eğitim alan bireylerin başucu kitabı olma özelliğindedir. Konuların üç kısım altında toplandığı kitabımız 24 bölüm ve 4 ek'ten oluşmaktadır. Kısımların başlıkları ve anahtar sözcükleri aşağıda verilmiştir:

Üniversitelerimizin "Bilgisayar Mühendisliği", "Elektronik Mühendisliği", "Endüstri Mühendisliği", "Elektrik Mühendisliği, "Yazılım Mühendisliği" ve bilişimle ilgili diğer bölümler için (Matematik-Bilgisayar ve MIS ) ciddi bir ders kitabı özelliğindedir. Ayrıca nitelikli öğretim uygulayan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için de güvenilir ve nitelikli bir başvuru kaynağı, bir ders kitabı özelliğindedir.

Sayısal Veri İletimi / OSI Başvuru Modeli

Birinci kısımda bilgi "bilgisayar haberleşmesi" ilgili kavramlar ve temem bilgiler çizimlerle desteklenerek ele alınmıştır. Bu kısımda sayısal iletişim, hata sezme ve düzeltme teknikleri (LRC ve CRC), asenkron seri iletişim, OSI başvuru bodeli, ağ katmanı, veri-bağı katmanı, HDLC veSDLC gibi veri-bağı katmanı protokolları ve V.35, RJ45 gibi fiziksel katman standartları ele alınmıştır.

Bilgisayar Ağları ve Ağ Teknolojileri (Computer Networks)

İkinci kısımda anahtar (switch), yönlendirici (router) güvenlik duvarı (firewall) gibi ağ bağlantı cihazları; Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10GbE, ATM, FDDI gibi LAN teknolojileri; IEEE 802.11x, HiperLAN, Bluetooth, WiMAX, HomeRF, GSM gibi kablosuz ağ teknolojileri; X.25, ISDN, ADSL, Frame Relay gibi WAN teknolojiler; ağ güvenliği ve güvenlik duvarı uygulaması dahil yapısal kablolama ele alınmıştır.

İnternet Teknolojisi (TCP/IP, IPsec, IPv6...)

Bu kısımda, herşeyden önce TCP/IP protokol kümesi, TCP/IP mimari yapısı, TCP ve UDP ulaşım katmanı protokolları, IP v eICMP yönlendirme katmanı protokolları, PPP ve IP  NAT, IPv4 adresleme mekanizması, IPv6 adresleme mekanizması, IP güvenlik mekanizması ve IPsec, yeni nesil İnternet yönlendirme protokolu IPv6, İSS bileşenleri, soket programlama konuları ele alınmıştır.


            


İçindekiler

Birinci Kısım.  Sayısal Veri İletimi /  OSI Başvuru Modeli

Bölüm 1.   Giriş: Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri 

                   Kitap Üzerine 

                   Ağ ve Gelişim Evreleri 

                   Kablosuz Erişim

                   Yeni Nesil Yönlendirme Protokolu - IPv6 

Bölüm 2.     Sayısal İletişim: Genel Tanımlar 

            Kodlama

            Modülasyon

            Karşılıklı Çalışma ve Protokol

            Paralel İletim 

            Seri İletim ve bps 

             Asenkron Seri İletim, Senkron Seri İletim, Isokron İletim

            Tam-Çift Yönlü, Yarı-Çift Yönlü ve Tek Yönlü İletim

            Gerçek Zamanlı İletişim

            Düğüm

            Topoloji ve Ağ Haritası 

                  Ortak Yol, Halka, Yıldız Topolojileri, Ağaç, Örgü Topolojileri

                   Kullanıcı/Sunucu Mimarisi

                   Devre Anahtarlama ve Paket Anahtarlama

                   Band Genişliği ve Hız

                   Standardın Önemi

                   Standart Belirleyen Kurumlar (ANSI, IEEE, ITU, IETF, ISO, EIA, ETSI)

                   Özet

                   Sorular

 

Bölüm 3.   Hata Sezme ve Düzeltme Teknikleri

3.1.   Hata Sezme Teknikleri

         Yankılama (Echoplex)

      Eşlik Sınaması (Parity Check)

          LRC - Boyuna Fazlalık Sınaması

          CRC - Çevrimli Fazlalık Sınaması

      CRC Yönteminin Özellikleri

3.2.   Hata Düzeltme Teknikleri

         Hamming Kodlaması 

      Otomatik Tekrar İsteği (ARQ)

3.3.   İletişim Kanalı Başarım Hesabı

3.4.   Özet

3.5.   Sorular

 

Bölüm 4.      Kişisel Bilgisayar Üzerinden Asenkron Seri İletişim

4.1.   UART 8250 Tümdevresi

4.2.   DTE-DTE ve DTE-DCE Bağlantıları

4.3.   UART 8250'nin Programlanması ve Koşullanması

      4.3.1. UART’ın Programlanması

      4.3.2. UART 8250’in Ön Koşullanması

      4.3.3. UART 8250 ile Gönderme

      4.3.4. UART 8250 ile Alma

      4.3.5. UART 8250 Kesmeleri

4.4.   Modem Bağlantısı

4.5.   Yerel Çevrim Sınaması

4.6.   UART’ın Kullanılması için Yararlı C Fonksiyonları

4.7.   Özet

4.8.   Sorular

 

Bölüm 5.   OSI Başvuru Modeli 

5.1.   OSI Başvuru Modeli Mimarisi ve 7-Katman

      5.2.       Katmanlar Arası Sanal Etkileşim

5.3.   İnternet Ulaşım Katmanı Protokolu - TCP

      TCP Protokolu

5.4.   Özet

5.5.   Sorular

 

Bölüm 6.   Ağ Katmanı (Network Layer)

6.1.   Bağlantı Durumuna Göre Yönlendirme

      Bağlantısız Düzenli Hizmet

      Bağlantıya Yönelik Hizmet

      Görüntü Devrelerin Numaralandırılması

      Bağlantılı ve Bağlantısız Hizmetlerin Karşılaştırılması

6.2.  Yönlendirme Algoritmaları

             Statik Algoritmalar

             Adaptif/Uyarlamalı Algoritmalar

         Alıcısına Ulaşmayan Paketlerin Yok Edilmesi

6.3.   Tıkanma

6.4.   Çoklu Gönderim ve Yayın

         Yol Ağacı (Spanning Tree) - Kapsayan Ağaç

6.5.   İnternet Ağ Katmanı Protokolu - IP

         İnternet Protokolu Paket Başlığı Yapısı

6.6.   Özet

6.7.   Sorular

 

Bölüm 7.   Veri-Bağı Katmanı (Data Link Layer)

7.1.   Başlıca Veri-Bağı Hizmetleri

7.2.   Çerçeve Düzenleri

         Karakter Düzenli Çerçeve, Bit Düzenli Çerçeve

7.3.   Hata Sezme ve Düzeltme

         Otomatik Tekrar İsteği - ARQ

      7.3.1. Dur ve Bekle Protokolu

      7.3.2. N Çerçeve Gerile Protokolu

      7.3.3. Seçici Yineleme Protokolu

7.4.   Veri-Bağı Katmanı Protokolları

7.5.   Özet

7.6.   Sorular

 

Bölüm 8.      Fiziksel Katmanı

8.1.   DTE-DCE Bağlantı Standartları

         RS-232 / V.24

         RS-232 Uç Bağlantıları - 9 ve 25 Uçlu

         RS-422A / RS-423A, V.35 / RS-449, X.21

8.2.   LAN Bağlantı Standartları

         RJ45 Konnektörü

         Jetonlu Halka (Token Ring) Bağlantı Konnektörü

         AUI ve MII Standartları

         Fiber Optik Konnektör Türleri

8.3.   Sayısal İşaretin Kodlanması

8.4.   Kablosuz İletimde Fiziksel Katman

8.5.   Özet 

8.6.   Sorular

 

İkinci Kısım.   Bilgisayar Ağları ve Ağ Teknolojileri

Bölüm 9.      Bilgisayar Ağ Kavramları

      Komple Ağın Parametreleri

             Yerel Alan Ağı (LAN), Kampüs Ağ

             Geniş Alan Ağı (WAN), Uzak Bağlantı

      Ağ Sınıflamasında Yeni Yaklaşım

      OSI Başvuru Modeli, Ağ Cihazları

      Protokoller ve Standartlar, Protokol Kümeleri 

      Ağ İşletim Sistemleri

             Novell NetWare, Windows, VINES, LAN Manager 

      İç Ağ/Dış Ağ (Intranet/Extranet)

      Teknoloji Seçiminde Anahtar Sözcük 

      Sanal Yerel Alan Ağı / Sanal LAN

      Kablolama Alt Yapısı / Kablosuz İletişim

      Ağ Yönetimi

            SNMP, RMON / RMON2

      Özet

      Sorular

Bölüm 10. Ağ Bağlantı Cihazları

      10.1. Ağ Kartı

                Ethernet Kart

                Jetonlu Halka Kartı

                FDDI Kart, ATM Kart

      10.2. Tekrarlayıcı ve HUB

      10.3. Köprü

               Köprüleme Yöntemleri

               Yol Ağacı / Kapsayan Ağaç Algoritması

               Köprülerin Sınıflanması

      10.4. Anahtar Cihazı

                Anahtar Cihazının OSI Katmanları

                Aktarım Yöntemleri / Hemen Geçir -Al ve Sonra Gönder

                Anahtar Türleri: Kenar Anahtar, Merkez Anahtar

      10.5.   Yönlendirici Cihazı

                 Yönlendirme Tablosu, Yönlendirici Türleri

                 Merkez Yönlendirici

                 Kenar Yönlendiriciler

                 Yönlendirici İşletim Sistemleri / ROS

                 Yönlendirme Algoritmaları

                     Uzaklık Vektörü Algoritması (DVA)

                     Bağlantı Durumu Algoritması (LSA)

                 En Kısa Yol Algoritması

                 Yönlendirme Protokolleri

                     IGP (Interior Gateway Protocol)

                     EGP (Exterior Gateway Protocol)

                Metrik Değer Parametreleri

                BRouter

      10.6.   Geçityolu

      10.7.   Modem

      10.8.   Kablosuz LAN'da Erişim Noktası Cihazı

      10.9. Diğer Ağ Cihazları

                Ortam Dönüştürücü (Transciever), Birleştirici (Concentrator) 

                Terminal Bağlantı Sağlayıcı (Terminal Server)

                Erişim Sunucu (Access Server)

      10.10. Özet

      10.11. Sorular

Bölüm 11. LAN Teknolojileri ve IEEE 802.x Ailesi

                802.x Ailesi ve Protokolları

11.1. Ethernet / IEEE 802.3

         Yol Erişim Yöntemi CSMA/CD

         Ethernet ve CSMA/CD’de Çatışma

         Ethernet Topolojisi

         Ethernet ve 802.3 Çerçeve Formatı

         Ethernet ile 802.3 Arasındaki Fark

            CSMA/CD Fiziksel Katmanı, Kablolama Standartları

            Ethernetin OSI Başvuru Modelindeki Yeri

         İnce Koaksiyel Kablo - 10Base-2

         Kalın Koaksiyel Kablo - 10Base-5

            Büklümlü Çift (UTP, STP) Kablo ? 10Base-T

         Fiber Optik Kablo - 10Base-F

         Ethernet Adresi

         CSMA/CD Başarım Analizi

11.2. Yüksek Hızlı Ethernet

         11.2.1. Fast Ethernet - 100Base-TX, 100Base-T4, 100Base-FX

                11.2.2. Gigabit Ethernet - 1000 Base-LX / SX / CX / T

                11.2.3. 10 Gigabit Ethernet - 10GbE

11.3. 100VG-AnyLAN

11.4. Jetonlu Halka (Token Ring)

         Jetonlu Halka Çerçeve Formatı

         Jetonlu Halka Fiziksel Katmanı

         Jetonlu Halka Kablolama Standartları 

         Jetonlu Halka Başarım Analizi

11.5. Jetonlu Yol (Token Bus)

         Jetonlu Yolda Ortama Erişim

         Jetonlu Yol Başarım Analizi

11.6. Özet

11.7. Sorular

Bölüm 12. FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

12.1. FDDI Teknolojisi

12.2. FDDI Mimarisi

         FDDI Ağ Cihazları/Arayüzleri

         FDDI Çerçeve Formatı

         Trafik Türleri

12.3. FDDI-II

         FFOL

         CDDI

12.4. FDDI Uygulamaları

         Omurga Ağ Oluşturulması

         Uç Sistemlerin Doğrudan FDDI Ağa Bağlanması

12.5. Özet

12.6. Sorular

Bölüm 13. ATM (Asynchronous Transfer Mode)

         Hücre, Ses ve Veri Aktarımı

         Bağlantı Gereksinimi

         Temel Aktarım Paketi / Hücre

13.1. Bağlantı Arayüzleri (UNI ve NNI)

         Sanal Devreler

               Anahtarlamalı Sanal Devre (SVC), Kalıcı Sanal Devre (PVC)

         Sanal Yol, Sanal Kanal

13.2. ATM Mimarisi

         Fiziksel Katman

         ATM Katmanı, ATM Adaptasyon Katmanı

13.3. Hizmet Sınıfları (Class of Services, CoS)

        CBR, ABR, VBR ve UBR

13.4. ATM Adresleri

13.5. LAN Emülasyonu (LANE)

            LEC, LECS, LES, BUS

            İşaretleşme

             ILMI, VLAN - ELAN İkilisi

13.6. ATM Üzerinden Çoklu Protokol (RFC 1453)

         ATM Üzerinden IP ve ARP (RFC 1577)

13.7. ATM Ağ Uygulama Örnekleri

         LAN Omurga Kurulması

         Kampüs Omurga Oluşturulması

         WAN Omurga Kurulması

13.8. Özet

13.9. Sorular

Bölüm 14. Kablosuz Ağ Teknolojileri

14.1.  Kablosuz LAN

          Kablosuz LAN Kurulmasında Temel Yaklaşımlar

    14.1.1. 802.11x (IEEE) Ailesi Protokolları

           802.11b Standardı, 802.11a Standardı

           Kodlama/Modülasyon Teknikleri

           DSSS, FHSS, OFDM

           Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri

           Anten ve Kapsama Alanı

    14.1.2. HiperLAN (ETSI)

14.2. Kişisel Alan Ağları - PAN

    14.2.1. Bluetooth

                  Piconet ve Scatternet, Bluetooth İletim Kanalları

    14.2.2. HomeRF

14.3.  Kablosuz Uzak Bağlantı

    14.3.1. WİMAX

    14.3.2. LMDS

14.4.  Kablosuz Hücresel Mobil İletişim

    14.4.1. GSM

                GSM Altyapısı ve Bileşenleri

                GSM Coğrafi Alanları

    14.4.2. GPRS

14.5.  Noktadan-Noktaya Kablosuz Bağlantı

         DVB-RCS

14.6.  Kablosuz Uygulama Protokolları - WAP

14.7.  Kablosuz İletişimde Güvenlik

    14.7.1. WEP

    14.7.2. WPA

    14.7.3. MAC Tabanlı Güvenlik

14.8. Özet

14.9. Sorular

Bölüm 15. WAN Teknolojileri ve Standartları

15.1. WAN Teknolojilerin Sınıflanması

      15.1.1. Bağlantı Durumuna Göre

                  Noktadan Noktaya Bağlantı

                  Bulut Teknolojisi

      15.1.2. Anahtarlama Yöntemine Göre

                  Devre Anahtarlama

                  Paket Anahtarlama

                  Hücre Anahtarlama

      15.1.3. Topolojik Yapısına Göre

                  Hiyerarşik Topoloji

                  Örgü / Kafes Topolojisi

15.2. İletişim Hizmetleri

         15.2.1. Analog İletişim Hizmetleri

                      Standart Modemler, Çevirmeli (Dial-up) Analog Hizmetler

         15.2.2. Sayısal İletişim Hizmetleri

                      CSU / DSU Arayüzü

                      Sayısal Hiyerarşi

                      DTE ile CSU / DSU Bağlantısı

                      DDS (Digital Data Service)

             ISDN Hizmetleri, LMDS

             xDSL Tabanlı Hizmetler

                       ADSL

                       VDSL, SDSL

             E1 Hizmeti

                      Fractional E1 Hizmeti

             T1 Hizmeti

                     Fractional T1 Hizmeti

             T3 Hizmeti

               SONET

             Fractional T3 Hizmeti

15.3. X.25 Arayüzü

         X.25 Katmanları

         PAD (Packet Assembler/Disassembler)

         15.3.1. X.25 Uygulama Örnekleri

15.4. Özet

15.5. Sorular

Bölüm 16. ISDN (Integrated Serviced Digital Network)

16.1. ISDN Kanalları ve Hizmetleri

         ISDN Hizmetleri

               BRI Hizmeti

               PRI Hizmeti

16.2. ISDN Katmanları ve OSI Başvuru Modeli

         ISDN Fiziksel Katmanı

               BRI Fiziksel Katmanı

               PRI Fiziksel Katmanı

16.3. ISDN Bağlantı Arayüz Noktaları

16.4. ISDN Uygulamaları ve Kullanım Alanları

         LAN’lar Arası Bağlantıda ISDN

         Yedek Hat Olarak ISDN

16.5. Özet

16.6. Sorular

Bölüm 17. Frame Relay 

17.1. FR, X.25 ve OSI Başvuru Modeli

         Frame Relay ile X.25 Karşılaştırılması

17.2. Yerel Yönetim Arayüzü

17.3. FR Sanal Kanalları

         Sanal Devreler, Sanal Devre Band Genişlikleri

17.4. FR Çerçeve Formatı ve LMI Mesaj Formatı

         LMI Mesaj Formatı

         FR Üzerinden Çoklu Protokol Desteği

17.5. Özet

17.6. Sorular

 

Bölüm 18. Ağ Güvenliği ve Koruma Duvarı

18.1. Güvenilir Sistem ve Güvenli Sistem

18.2. Ağ Uygulamasında Güvenlik ve Koruma Düzeyleri

18.3. IPsec Güvenlik Protokolları

18.4. SSL Güvenlik Mekanizmaları

18.5. Güvenlik Duvarı

         Kısıtlama - İzin Verme Yaklaşımı

         18.5.1. Güvenlik Duvarı Türleri

                     Paket Süzmeli Güvenlik Duvarları

                     Devre Düzeyli Geçityolu

                     Uygulama Düzeyli Geçityolu

                18.5.2. Sanal Özel Ağ

      18.6.      Kablosuz LAN (WLAN) Güvenliği

      18.7. Özet

      18.8. Sorular 

 

Bölüm 19.  Yapısal Kablolama

19.1. Kablolama Sınıflamaları

19.2. Kablo Türleri

            Koaksiyel Kablo

            Büklümlü Çift

            Fiber Optik

                Tek Modlu (SMF), Çok Modlu (MMF) Fiber Optik Kablolar

19.3. Yapısal Kablolama Mimarisi

         Kablolama Mimarisi

         Fiziksel Uzunluk ve Elektriksel Uzunluk

19.4. Kablolama Üzerine Standartlar

19.5. İki Sistemi Doğrudan Bağlama

19.6. Özet

19.7. Sorular

 

Üçüncü Kısım.  İnternet Teknolojisi

Bölüm 20.      TCP/IP Protokol Kümesi ve İnternet

20.1. TCP/IP Mimarisi ve Katmanları

20.2. Uygulama Katmanı Protokolları

20.3. Ulaşım Katmanı Protokolları

     20.3.1. TCP

     20.3.2. UDP

20.4. Yönlendirme Katmanı Protokolları

    20.4.1. IP Yönlendirme Protokolu

    20.4.2. ICMP

20.5.  Adres Dönüşüm Protokolları

20.6.  SLIP ve PPP Bağlantı

20.7.  IP Adres Dönüşümü - IP NAT

20.8.  İnternet Mühendisliği ve İnternet Standartları Organizasyonları

20.9.  Özet

20.10. Sorular

 

Bölüm 21. IP Adresleme Mekanizması - Adres Sınıfları ve Altağlar

         Sistem Adresi ve Ağ Adresi

         Simgesel Adresler ve DNS Hizmeti

21.1. IPv4 Adresleme Mekanizması

         Bireysel Adres ve Yayın Adresi

         21.1.2. Sınıflamalı IP Adres Grupları

               A Sınıfı Adres Bloğu

               B Sınıfı Adres Bloğu

               C Sınıfı Adres Bloğu

               D ve E  Sınıfı Adres Bloğu

         21.1.2. Sınıflamasız IP Adresleme

21.2. IPv4'te Altağ Oluşturma

         Altağ Maskesi, Yayın Adresi

         Altağa Parçalama Örneği 1: B sınıfı adres bloğunun 8'e bölünmesi

         Altağa Parçalama Örneği 2: C sınıfı adres bloğunun 4'e bölünmesi

21.3. IPv6 Adresleme Mekanizması

21.4. Özet

21.5. Sorular

Bölüm 22. IP Güvenlik Protokol Kümesi - IPsec

      22.1. IP Tabanlı Ağlarda Güvenlik ve IPsec

      22.2. IPsec Bileşenleri

           22.2.1.   IPsec Temel Protokolları

                         IPsec Doğrulama Protokolu Başlık Yapısı

                          IPsec Güvenlik Giydirmesi Protokol Başlığı

      22.3. IPsec Yardımcı Bileşenleri

                 IPsec Güvenlik Politikaları

                 IPsec Şifreleme/Çırpı Fonksiyonu Algoritması

                 IPsec Şifreleme Anahtarı Takası

      22.3. IPsec Uygulama Modelleri/Modları

             22.3.1. Aktarım Modunda IPsec Uygulaması 393

             22.3.2. Tünelleme Modunda IPsec Uygulaması 394

      22.4. Özet

      22.5. Sorular

Bölüm 23. Yeni Nesil İnternet Yönlendirme Protokolu - IPv6

      23.1. IPv6 ile Gelen Yenilikler

      23.2. IPv6 ile IPv4 Başlık Yapılarını Karşılaştırma

      23.3. IPv6 Ek-Başlıkları

                23.3.1. Düğümden-Düğüme Atlama Ek-Başlığı

                23.3.2. Yönlendirme Ek-Başlığı

                23.3.3. Parçalama Ek-Başlığı

                23.3.4. Alıcı/Hedef Ek-Başlığı

                23.3.5. Doğrulama Ek-Başlığı

                23.3.6. Güvenlik Giydirmesi Ek-Başlığı

      23.4. IPv6 Adresleme Mekanizması

      23.5. IPv4'ten IPv6'ya Geçiş

      23.6. IPv6'nın Uygulamalara Etkisi

      23.7. Özet

      23.8. Sorular

 

Bölüm 24. ISS ve Sunucu Programlar/Soket Programlama ve IP Ayarı

      24.1.   İnternet Servis Sağlayıcı (ISS)

      24.2.   UNIX ve Sunucu Programlar

      24.3.   TCP/IP’de Soket Programlama

      24.4.   Sistemlere IP Adres Ayarı Yapılması

      24.5.   Özet

24.6.   Sorular

 

Ek A.   Yardımcı Ağ Komutları 

Ek B.   Seri Kablo Sonlandırılması (RS-232)

Ek C.  Kablo Sonlandırılması (Ethernet, Jetonlu Halka ve ISDN)

Ek D.  A'dan Z'ye Ağ Sözlüğü 

 

Kaynakça

Dizin 

 

    

 


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları Papatya Bilim Yayınevi