PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM academic and technical book publisher

   akademik, bilimsel ve üniversite ders kitapları, bizim, işimiz...


< üniversite yayıncılığı > farkımız, kitaplarımızda; academic and technical book publisher


 Hakkımızda        Kitapların Listesi       Basılacak Kitaplar       Satış/Dağıtım       e-Kitap Projesi       Bizimle Çalışmak      Kurumsal Hizmetler       İletişim


 

 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tr

Fiyat Listesi (PDF)

Kağan KOCATEPE kitap

Hamilelik Kitapları

Kağan KOCATEPE kitap

Kitapların Tüm Listesi

Açıklamalı Kitap Listesi

e-Kitap Çalışmalarımız

Türkiye'de "e-Kitap/e-Book" Araştırması ve Uygulaması. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatya.gen.tr

 

 

Kamuoyuna Duyuru!

"üçnokta dergisi" editörü ve şair olarak da bilinen emekli astsubay Başçavuş "Cenk Gündoğdu"nun yayınevimizle herhangi bir iş ilişkisi yoktur ve olmamıştır. Yayınevimize karşı yaptığı etik olmayan davranışı nedeniyle kamuoyuna bildirilme gereği duyulmuştur. Edebiyat dünyasına önemle duyurulur.

Sosyal Güvenlik Terimleri Ansiklopedisi

Ansiklopedik Sözlük

Prof. Dr. Ali SEYYAR

 

ISBN: 975-6797-55-X, 2005, Türkçe

400 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr Enzo kağıt                         şimdi satın al


Sosyal güvenlik, modern toplumların temel sosyal ihtiyaçlarından birisidir; "en temelidir" denilebilir. Bu kitapta gerek teorik (akademik), gerekse uygulama boyutuyla sosyal güvenlik alanında oluşmuş kavram ve terimlerin yerli yerinde kullanılabilmesi için tanımlanması/açıklanması yapılmıştır.

 

Bu sözlükten, üniversite fakültelerinin sosyal nitelikli bölümlerinde, özellikle "Sosyal Sigortalar Uygulaması", "Sosyal Güvenlik Sistemi" veya "Sosyal Güvenlik Hukuku" gibi derslerin okutulduğu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde okuyan öğrenciler için yararlı bir kaynak niteliğindedir.

 

Bu eser sosyal araştırmacılar, sendika temsilcileri, işverenler, çalışanlar, gazeteciler, sosyal hizmet uzmanları, sosyal bilim uzmanları, muhasebeciler için bir başvuru kaynağıdır; kütüphanelerinde mutlaka bulunması gerekir...

 

Türk Sosyal Güvenlik Hukuku

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

Türk Sosyal Sigortalar Sistemi

Osmanlı Sosyal Güvenlik Sistemi

Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım

İslâm Sosyal Güvenlik Sistemi

 


Türkiye'nin İnternet Kitapçısı ---> www.tdk.com.tr      Aradığınız tüm ders kitapları


 

Önsöz

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLÜĞÜ, sosyal araştırmacılar, sendika temsilcileri, işverenler, çalışanlar, gazeteciler, sosyal hizmet uzmanları, sosyal bilim uzmanları, muhasebeciler, kısacası sosyal güvenlik, sosyal sigorta ve sosyal hizmetler bilim ve meslekleri ile yakından ilgisi olanlar için hazırlanmıştır. Sözlükten, üniversite fakültelerinin sosyal nitelikli bölümlerinde ve özellikle SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ve(ya) HUKUKU gibi derslerin okutulduğu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde okuyan öğrencilerin azamî derecede istifade etmeleri mümkündür.

Sosyal Güvenlik, toplumların temel ihtiyaçlarından biri olmasına rağmen bundan yüz yıl öncesine kadar devlet politikalarında hemen hemen hiçbir şekilde yer almayan bir konu idi. Bugün ise, sosyal politikaların omurgası mesabesinde olan sosyal güvenlik, ülkelerin Anayasalarında dahî yer alacak kadar önemli bir konudur.

Sosyal güvenlik, modern toplumların temel sosyal ihtiyaçlarından biri olması nedeniyle, gerek teorik (akademik), gerekse uygulama boyutuyla sosyal güvenlik alanında oluşmuş kavram ve terimlerin yerli yerinde kullanılabilmesi için, bunların tanımlanması ve açıklanmasına ihtiyaç vardır.

Her bir mesleğin ve bilim dalının kendine ait terminolojisi vardır. Bilimsel anlamda gelişmiş veya bilime önem veren ülkelerde, her bir bilim dalının zamanla oluşturduğu terimlerden meydana gelen birden fazla sözlük bulmak mümkündür. Bu sözlükler, bilim dallarının temel kavramlarını yazılı olarak tanımladıkları ve açıkladıkları için, zamanla kendi içlerinde bir kavramsal birlik ve bütünlük oluşturulmuştur.

Bilim dallarının gelişimi, o dalda kullanılması gereken eski ve yeni terimlerin, belirli bir kavramsal zeminden hareketle, derinlik ve içerik açısından zenginleştirilmesi ile mümkündür. Bunun için de ilk önce bu kavramlara yer verildiği bir sözlüğün oluşturulması gerekir.

Ülkemizde, sosyal bilimler alanında akademik duyarlılıkla hazırlanmış ansiklopedik sözlüklerin sayısı çok azdır. Sosyal Güvenlik ile ilgili bir sözlük ise, şimdiye kadar her nedense ortaya çıkmamıştır. Türkiye’de ansiklopedik anlamda tarafımızca ilk kez hazırlanan SOSYAL GÜVENLİK SÖZLÜĞÜ, Sosyal Güvenlik konularında önem arz eden veya sık sık kullanılan temel kavramları hem tanımlamakta, hem de terimlerin sosyal hayata pratik yansımaları olmaları hâlinde genelde Türkiye uygulamaları açısından kanunî kaynaklara dayanarak, geniş çaplı açıklamalarda bulunmaktadır.


ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK HAKKINDA

1. Sözlükte sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlerle ilgili yaklaşık iki bin (2.000) terim yer almaktadır.

2. Sözlükte her bir kelime ve kavramın tanımlamaları, iki eğik çizgi ayırımı yapılarak verilmiştir. Terimler, anlamalrı ve mâhiyetleri itibariyle açıklanırken, mümkün olduğunca geniş ve değişik bakış açılarıyla tanımlanmıştır. Kişilere ait olan tanımlar, dipnot olarak ve parantez içindeki isimleri ile birlikte verilmiştir. Terimin önemine binaen, bazen örnekleri ile birlikte aydınlatıcı ilave açıklamalar da yapılmıştır.

3. Aynı veya benzer anlamı taşıyan iki terimden bir tanesi, parantez içinde verilmiştir: Örn.: Sosyal Sigorta Sistemi (Sosyal Sigortalar):

4. Parantez içinde olan eş anlamlı terimler, alfabetik sıraya göre aldığı yerden anahtar terime atıfta bulunulmuştur. Örn.: Sosyal Sigortalar: (Bkz. Sosyal Sigorta Sistemi).

5. Atıfta bulunulan her bir kavram, mutlak olarak anahtar terim ile eş anlamlı olmayabilir. Bu durumda, atıfta bulunulan kavram, anahtar terimin içinde yer alan ve(ya) onu tamamlayan önemli bir kelime veya kavramdır. Dolayısıyla bu gibi kavramlar, daha geniş olan diğerleri içine girmekte veya onların alt bölümlerini oluşturmaktadır. Bunlar, puntolu ve italik olarak anahtar terimin tanımlamaları içinde yer almışlardır. Örn.: İşçi Sigortaları Kurumu: (Bkz. Sosyal Sigortalar Kurumu).

6. Sosyal Güvenlik ile ilgili terimlerin İngilizce ve Almanca’daki yerleşik karşılıkları, köşeli parantez içinde verilmiştir. Örn.: İşçi Sigortaları: [Worker’s insurance/Sozialversicherung der Arbeiter]:

7. Tanımlamaların ve açıklamaların sonunda anahtar terim ile şu veya bu şekilde bir bağı olan diğer terimlere de, siyah puntolar hâlinde ve parantez içinde atıfta bulunulmuştur.

8. Sözlükte geçen terimler, alfabetik bir sistemle tek  hâlinde düzenlenmiştir. Ancak, terimlerin alfabetik sırası, bilgisayar programının işleyişine göre, ilk kelimenin ilk harfinden itibaren birbirini izleyen harfler esası üzerine kurulmuştur. Bundan dolayı terimler, gerek yalın hâllerinde, gerekse ek almış durumlarda, bu kurala uymaktadırlar. Buna göre, örn. “İşsizlik”, yalın hâliyle “İşsizlik Yardımı” teriminden önce gelmesi gerektiği hâlde, bu kurala göre ekli terimden sonra yer almaktadır.


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları - Hukuk Kitapları