Veritabanı II: Uygulamalı İleri Veritabanı Konuları

SQL 2008 Uygulamalarıyla

Kurtuluş BEYLAN

 

 

 

 

 

Cilt 2. Uygulamalı İleri Konular                                                  şimdi satın al

ISBN: 978-975-6797-99-0, 2009

232 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt

 

Cilt 1. Veritabanı Temelleri                                                          buy now!

ISBN: 978-605-4220-05-2, 2009

248 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt


Veritabanı yönetimi ve sorgulama dili (SQL) konusu bilgisayar mühendisliğinde ve bilişim uygulamalarınmda önemli bir yere sahiptir. Verinin saklandığı ve işlendiği tüm bilgisayar tabanlı uygulamalar bir veritabnı yönetim sistemine dayandırılır. Bu nedenle, özellikle, üniversite öğretiminde "veritabanı", "veritabanı yönetim sistemleri", "veritabanı tasarımı" gibi dersler önemli bir yere sahiptir; hemen hemen tüm disiplinleirn öğrenmesi ve uygulaması gereken konulardan birisidir.

Veritabanı yönetim sistemleri üzerine odaklanmış olan bu kitap iki ciltten oluşan serinin birinci cildidir. Birinci ciltte veritabanı konusu temel düzeyde ele alınmış olup üniversitelerde ve meslek liselerinde ''Veritabanı 1" dersi için önemli bir ders kitabı olma niteliğindedir. İkinci cilt olan bu kitap ise ileri düzey konuları içermektedir. Daha çok uygulamaya yönelik olup ilgili üniversitelerde ve meslek liselerindeki ''Veritabanı II" dersleri için bir ders kitabı olma niteliğindedir.

Veritabanı yönetim sistemlerini ele alan bu kitap dizisinin ilkinde veritabanı üzerine temel bilgiler verilmiş olup ikinci cildinde ise temel veritabanı konusunu bilenlere uygulama geliştirme konusu gösterilmeye çalışılmıştır. Uygulamaların gösterilmesi amacıyla "SQL 2008 Server" ortamı seçilmiştir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr              Tüm Teknik Kitap İhtiyaçlarınız için


İçindekiler

Cilt 2. Uygulamalı İleri Konular

Önsöz

Bölüm 1.  SQL Sunucu

1.1. SQL Sunucu Bileşenleri

1.2. SQL Sunucunun Özellikleri

1.3. Sunucu Veritabanı Sistemlerinin Avantajları

1.3.1. Veritabanıxe "Veritabanı" Sunucusu Olarak SQL Sunucu xe "SQL Server"Kullanmanın Avantajları

1.3.2. Masaüstü Veritabanı xe "Masaüstü Veritabanı"Sistemleri

1.4. Özet

1.5. Sorular

 

Bölüm 2.  SQL Sunucu Veritabanı Yapısı

2.1. SQL Sunucu Veritabanları

2.1.1. SQL Sunucu xe "SQL Server"Sistem Veritabanları

2.1.2. SQL Sunucu xe "SQL Server"Örnek Veritabanları

2.2. Tablolar

2.3. İndeksler

2.4. Görüntüler (Views)

2.5. Hazırlanmış Prosedürler

2.6. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

2.7. Tetiklemeler

2.8. Anlamdaşlık (Synonym)

2.9. Hizmet Acentası (Service Broker)

2.10. SQL Sunucu Nesnelerini Tanımlama 

2.11. Sistemxe "SİSTEM" Tabloları

2.12. SQL Sunucu Sistemxe "SİSTEM" Bilgisine Ulaşma 

2.12.1. Bilgi Taslak Görüntülerini Kullanma 

2.12.2. Sistem Hazırlanmış Prosedürlerini Kullanma  

2.12.3. Genel Amaçlı Hazırlanmış Prosedürler 

2.12.4. Katalog Hazırlanmış Prosedürleri  

2.12.5. Güvenlik Amaçlı Kullanılan Hazırlanmış Prosedürler   

2.12.6. Genişletilmiş Hazırlanmış Prosedürxe "Extended Stored Procedure"ler 

2.12.7. Sistem Fonksiyonlarını Kullanma 

2.13. Özet 

2.14. Sorular 

 

Bölüm 3.    SQL Sunucu xe "SQL Server"Güvenlik Mekanizması 

3.1. SQL Sunucu Güvenliği 

3.2. SQL Sunucu Kimlik Doğrulama Kipleri

3.2.1. Windows xe "Windows"Kimlik Doğrulama Kipi 

3.2.2. SQL Sunucu xe "SQL Server"Kimlik Doğrulama Kipi  

Alıştırma-3.1. Sunucunun Kimlik Doğrulama Kipinin Ayarlanması

3.3. Kullanıcı Hesabı Oluşturma

3.3.1. Roller

3.3.2. SQL Sunucu xe "SQL Server"Giriş Hesapları (Logins)  

3.3.2.1. Windows xe "Windows"Giriş Hesabı Ekleme 

3.3.2.2. SQL Sunucu xe "SQL Server"Giriş Hesabı Eklemek  

3.2.3. Giriş Hesaplarına Veritabanıxe "Veritabanı" Erişim Hakkı Vermek

3.3.4. Saxe "SA" Giriş Hesabı  

3.4. Çok Kullanıcılı Ortamların Yönetimi  

3.5. SQL Sunucu Rollerini Ayarlama 

3.5.1. Sabit Sunucu Rolleri

3.5.1.1. Sabit Sunucu Rolüne Üye Ekleme 

  3.5.2. Sabit Veritabanı Rolleri 

3.5.2.1. Veritabanıxe "Veritabanı" Rolüne Üye Ekleme  

3.5.3. Kullanıcı Tanımlı Veritabanıxe "Veritabanı" Rolleri

3.5.3.1. Uygulama Rolleri

3.5.4. Sahiplik

      3.6. SQL Sunucunun İzinleri Değerlendirişi

3.6.1. Veritabanıxe "Veritabanı" Kullanıcıları Ekleme 

3.6.2. İzin İfadeleri

3.6.3. Nesne İzinlerixe "Nesne İzinleri"ni Yönetmek  

3.6.4. Tabloxe "Tablo" İzinleri

3.6.5. View İzinleri

3.6.6. Hazırlanmış Prosedür İzinleri

3.6.7. Fonksiyon İzinleri

3.6.8. Kolonxe "Kolon" Seviyesinde Güvenliği Sağlamak 

3.7. Güvenlik Mekanizması Olarak View’ların Kullanımı 

3.8. Özet

3.9. Sorular

 

Bölüm 4. Stored Procedure Nesnesi ve Uygulamaları

4.1. Hazırlanmış Prosedürler 

4.2. Sistemxe "SİSTEM" ve Genişletilmiş Prosedürler 

4.3. Kullanıcı Tanımlı Hazırlanmış Prosedürler     

      "KULLANICI-TANIMLI STORED PROCEDURE’LER"

4.3.1. Genişletilmiş Hazırlanmış Prosedürlerinxe "Extended Stored Procedure" Çalıştırılması

Alıştırma-4.1. Genişletilmiş Hazırlanmış Prosedürxe "Extended Stored Procedure" Çalıştırma

 4.4. Hazırlanmış Prosedürlerin İlk Defa Çalıştırılması 

4.4.1. Sözdizimi Denetimi 

4.4.2. Derleme

4.4.3. Yürütme 

4.5. Hazırlanmış Prosedürlerin İkinci Defa Çalıştırılması 

4.6. Hazırlanmış Prosedürlerin Oluşturulması  

4.6.1. Query Editörxe "Query Editor" İle Hazırlanmış Prosedür Oluşturmak   

4.6.2. T-SQLxe "T-SQL" İle Hazırlanmış Prosedür Oluşturmak  

4.6.3. İzinler

4.6.4. Sınırlamalar

4.6.5. Öneriler

4.6.6. Hazırlanmış Prosedürün Kodunu Görüntüleme

4.7. Hazırlanmış Prosedürlerin Çalıştırılması  

4.8. Hazırlanmış Prosedürlerin Veri Eklenmesinde Kullanılması 

4.8.1. Kullanıcıların Hazırlanmış Prosedürün Kodunu Okumalarının Engellenmesi

Alıştırma-4.2. Hazırlanmış Prosedürlerin Oluşturulması ve Çalıştırılması 

4.9. Hazırlanmış Prosedürün Değiştirilmesi  

4.10. Hazırlanmış Prosedürün Silinmesi 

Alıştırma-4.3. Hazırlanmış Prosedürün Değiştirilmesi 

4.11. Hazırlanmış Prosedürlerde Parametre Kullanımı 

4.11.1.      Giriş Parametreleri 

4.11.2.      Giriş Parametresine Sahip Bir Hazırlanmış Prosedürün Çalıştırılması 

4.11.3. Giriş Parametrelerinin Geçerliliğini Denetleme

Alıştırma-4.4. Parametrexe "Parametre" Kontrolü İçin Kod Ekleme

4.11.4. Çıkış Parametreleri 

4.11.5. Çıkış Parametresi Olan Hazırlanmış Prosedürlerin Çalıştırılması  

Alıştırma-4.5. Çıkış Parametreli Hazırlanmış Prosedürlerin Oluşturulması ve Çalıştırılması

4.12. Hazırlanmış Prosedür Çeşitleri 

4.12.1. Geçici Hazırlanmış Prosedürler 

4.12.2. İçiçe ve Rekürsif Hazırlanmış Prosedürler 

4.13. Hata Yönetimi

4.13.1. Return xe "RETURN"İfadesi

Alıştırma-4.6. Return Kullanımı  

4.13.2. Hata Mesajları Oluşturma ve Kullanma  

4.13.3. Kullanıcı Hata Mesajlarını Oluşturma

4.13.4. Kullanıcı Hata Mesajlarının Silinmesi 

4.13.5. Kullanıcı Hata Mesajlarının Kullanımı 

Alıştırma-4.7. Kullanıcı Hata Mesajları Oluşturma ve Çağırma

4.13.6. @@Error Kullanma 

4.14. Hazırlanmış Prosedürlerin Yönetimi 

Alıştırma-4.8. Hazırlanmış Prosedürün Yeniden Derlenmesi

4.14.1. Hazırlanmış Prosedürlerin Avantajları ve Dezavantajları

4.15. Özet

4.16. Sorular

 

Bölüm 5.      Fonksiyonlar

5.1. Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar 

5.1.1. Skalerxe "Scalar" Fonksiyon Oluşturma 

5.1.2. Schemabindingxe "SCHEMABINDING" Seçeneğinin Ayarlanması 

Alıştırma-5.1. Skaler Fonksiyon Tasarlama ve Oluşturma 

5.1.3. Çok İfadeli Tablo Değerli (ÇİTD) Fonksiyonlar 

5.1.4. Tablo Değeri Bekleyen (TDB) Fonksiyonlar

Alıştırma-5.2. TDB Fonksiyonlarının Oluşturulması ve Sınanması 

5.2 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonları Yönetme

5.2.1. Fonksiyonların Kararlılığı 

5.2.2. Fonksiyon Karakter Kümesi

5.3. Özet

5.4. Sorular

 

Bölüm 6.Trigger Nesnesi ve Uygulamaları

6.1. Tetiklemelerin Tasarlanması

6.1.1. Niçin Tetikleme Kullanılmalı? 

6.1.2. Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler 

Alıştırma-6.1. Tetikleme Tasarlama 

6.2. Tetikleme Çeşitleri

6.2.1. DML Tetiklemeleri 

6.2.2. DDL Tetiklemeleri 

6.2.3. Logon Tetiklemeler 

6.3. Tetikleme Oluşturma

6.3.1. Tetiklemeler Hakkında Bilgi Görme

6.3.2. Insertxe "INSERT" Tetiklemesi Oluşturma

Alıştırma-6.2. Kira_Ayrintilari Tablosu Üzerinde Insertxe "INSERT" Tetiklemesi Tanımlama

6.3.3. Deletexe "DELETE" Tetiklemesi Oluşturma

Alıştırma-6.3. Deletexe "Deleted" Tetiklemesi Oluşturma

6.3.4. Updatexe "UPDATE" Tetiklemesi Oluşturma 

6.3.5. Instead Of  Tetiklemesi Oluşturma

6.4. Karmaşık Tetiklemeler  

6.4.1. İçiçe Tetiklemeler 

6.4.2. Rekürsif Tetiklemeler 

6.5. Tetiklemelerin Yönetimi 

6.5.1. Tetikleme Silme

6.5.2. Tetiklemelerin Pasifleştirilmesi ve Etkinleştirilmesi

6.6. Tetiklemeler ile Kısıtlamaların Karşılaştırılması

6.7. Özet

6.8. Sorular

 

Bölüm 7.  İmleçler

7.1. İmleçleri Kavramak

7.2. Farklı Tür İmleç Kullanmak 

7.2.1. Dolaşabilir İmleçler 

7.2.2. Statik İmleçler

7.2.3. Dinamik İmleçler 

7.2.4. Anahtarlı İmleçler 

7.2.5. Salt-İleri İmleçler 

7.3. İmleçlerin Yönetimi

7.3.1. İmleç Uyumluluğunun Ayarlaması 

7.4. Doğru İmleç Seçimi

7.5. Özet

7.6. Sorular

 

Bölüm 8.  Hareketler ve Kilitler

8.1. Hareketler

8.2. Hareket Türleri 

8.3. Hareketlerin Çalışma Mantığı 

8.4. Hareketlerin Tasarlanması 

8.4.1. Açık Hareketler 

Alıştırma-8.1. Açık Hareket Oluşturma 

Alıştırma-8.2. Hareketin Geri Çekilmesi 

8.4.2. Kapalı Hareketlerin Etkinleştirilmesi

8.5. Kilitler

8.6. Kilit Çeşitleri 

8.6.1. Temel Kilitler

8.6.2. Özel Kilitler

8.6.3. Kilitlerin Bir Arada Olması

8.6.4. Kullanılan Kilitleri Görme

Alıştırma-8.3. Sunucuda Bulunan Kilitleri İnceleme

8.7. Kilitleri Yönetme166

8.7.1. Oturum Düzeyi Kilitleme

Alıştırma-8.4. Oturum Düzeyi Kilitleme Gerçekleştirme

8.7.2. Kilit Zaman Aşımı Değerini Ayarlama

8.7.3. Tabloxe "Tablo" Düzeyinde Kilitleme

Alıştırma-8.5. Tabloxe "Tablo" Düzeyinde Kilitleme 

8.8. Darboğazlar (Deadlocks)

8.9. Özet

8.10. Sorular

 

Bölüm 9.  Yedek Alma

9.1. Yedekleme Nedir?

9.2. Veritabanının Yedeklenmesi 

9.3. Veritabanının Geri Yüklenmesi 

9.4. Yedeklerin Yönetimi  

9.4.1. Tabloların ve Diğer Nesnelerin Bakımını Yapmak

9.5. Özet

9.6. Sorular

 

Bölüm 10.  Çoğaltma

10.1. Temel Çoğaltma Terimleri 

10.2. Çoğaltma Modeli Seçme 

10.2.1. Şipşak Çoğaltma

10.2.2. Hareketsel Çoğaltma 

10.2.3. Tümleştirme Çoğaltması

10.3. Özet

10.4. Sorular

 

Bölüm 11.  SQL Sunucu Raporlama Hizmetleri

11.1. Rapor Oluşturma

11.1.1. Report Designer İle Rapor Oluşturma

11.2. Rapor Yayımlama

11.2.1. Raporun Başka Dosya Türlerinde Yayımlanması

Alıştırma-11.1. Grafiksel Bir Rapor Oluşturma 

11.3. Raporlama Hizmeti Veritabanları  

11.4. Özet

11.5. Sorular

 

Bölüm 12.  Visual Basic İle SQL Sunucu Uygulamaları Geliştirme

12.1. Visual Basic’te Veri Erişim Yöntemleri

12.2. ADOxe "ADO" Veri Erişim Yöntemi

12.3. ADOxe "ADO" Nesneleri

12.3.1. Connectionxe "Connection" Nesnesi

12.3.1.1. Cursorlocation xe "CursorLocation"Özelliği

12.3.1.2. Mode xe "Mode"Özelliği

Alıştırma-12.1. SQLOLEDB xe "SQLOLEDB"İle SQL Sunucuya Bağlanma

Alıştırma-12.2. SQLOLEDB xe "SQLOLEDB"Provider’ının Connectionxe "Connection" String Yordamını Kullanma

Alıştırma-12.3. MSDASQL xe "MSDASQL"Kullanarak SQL Sunucuya Bağlanma

12.3.2. Command Nesnesi

12.3.2.1. Commandtypexe "CommandType" Özelliği

12.3.2.2. Preparedxe "Prepared" Özelliği

12.3.2.3. State xe "State"Özelliği

12.3.2.4. Command xe "Command"Nesnesinin Yordamları 

12.3.2.5. Execute Yordamı

Alıştırma-12.4. SQLOLDB Provider’ı İle DDLxe "DDL" ve DMLxe "DML" Deyimlerini Kullanma

12.3.3. Recordset Nesnesi

12.3.3.1. Cursortypexe "CursorType" Özelliği

12.3.3.2. Locktype Özelliği

12.3.3.3. Recordset Nesnesinin Yordamları 

12.3.3.4. Sonuç Kümesi Üzerinde Dolaşmak 

Alıştırma-12.5. Kayıt Kümesini Kullanma

12.3.3.5. Updatebatchxe "UpdateBatch" Yordamı

12.3.4. Record Nesne 

12.3.5. Field Nesnesi  

Alıştırma-12.6. Field Nesnesini Kullanma

12.3.6. Parameter Nesnesi

Alıştırma-12.7. Parameter Nesnesini Kullanma

12.3.7. Error Nesnesi

Alıştırma-12.8. Error Nesnesini Kullanma

12.3.8. Stream Nesnesi     xe "STREAM Nesnesi"

Alıştırma-12.9. Stream Nesnesini Kullanma

12.4. Visual Basic’te ADOxe "ADO" DC Nesnesini Kullanarak SQL Sunucuya Bağlanma

Alıştırma-12.10. ADO DCxe "ADODC" Kullanma

12.5. Özet

12.6. Sorular

 

Kaynakça 

Dizin


Kitabın Birinci Cildine Ait İçerik

İçindekiler

Önsöz

Bölüm 1.  Veritabanı Mimarisi

Bölüm 2.  İlişkisel Veritabanı

Bölüm 3.  SQL Sunucu (Server) 2008 ve Veritabanı Yönetim Ortamı

Bölüm 4.  Temel SQL Dili

Bölüm 5.  Veritabanı Tasarlama

Bölüm 6.  Tablo Yapıları

Bölüm 7.  Veri İşleme Deyimleri

Bölüm 8.  T-SQL ile Programlama

Bölüm 9.  Veri Bütünlüğü, İndeksler

Bölüm 10. Gelişmiş Sorgulama Tasarımı

Bölüm 11. View Nesnesi

Bölüm 12. Access ile "SQL 2008 Server"a Bağlanma

Kaynakça

Dizin


 

Konuyla İlgili Diğer Bazı Kitaplarımız:

 

Veri Madencliği: Kavram ve Algoritmaları

Modern Sezgisel Teknikler ve Uygulamaları

Veri Madenciliği Yöntemleri

Veritabanı ve Uygulamaları

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı (Nesneye Yönelik Modelleme)

Yazılım Mühendisliği  

C++ ve Nesneye Yönelik  Programlama  

Programlama Sanatı Algoritmalar (C Uyarlaması)  

C Programlama Dili - İşte C

Uygulamalı C Programlama Dili

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Veri Yapıları ve Algoritma Temelleri

MATLAB KILAVUZU

JAVA Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı

Linux Altında Programlama

GTK/GNOME Programlama


Akademik Kitaplar - Teknik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları