Veritabanı I: Veritabanı Temelleri

SQL 2008 Uygulamalarıyla

Kurtuluş BEYLAN

 

 

 

 

 

Cilt 1. Veritabanı Temelleri                                                şimdi satın al

ISBN: 978-605-4220-05-2, 2009

248 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt

 

Cilt 2. Uygulamalı İleri Konular                                         buy now

ISBN: 978-975-6797-99-0, 2009

232 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt


Veritabanı yönetimi ve sorgulama dili (SQL) konusu bilgisayar mühendisliğinde ve bilişim uygulamalarınmda önemli bir yere sahiptir. Verinin saklandığı ve işlendiği tüm bilgisayar tabanlı uygulamalar bir veritabnı yönetim sistemine dayandırılır. Bu nedenle, özellikle, üniversite öğretiminde "veritabanı", "veritabanı yönetim sistemleri", "veritabanı tasarımı" gibi dersler önemli bir yere sahiptir; hemen hemen tüm disiplinleirn öğrenmesi ve uygulaması gereken konulardan birisidir.

Veritabanı yönetim sistemleri üzerine odaklanmış olan bu kitap iki ciltten oluşan serinin birinci cildidir. Birinci cilt olan bu kitapta veritabanı konusu temel düzeyde ele alınmış olup üniversitelerde ve meslek liselerinde ü ''Veritabanı 1" dersi için önemli bir ders kitabı olma niteliğindedir. İkinci cilt ise ileri düzey konuları içermektedir. Daha çok uygulamaya yönelik olup ilgili üniversitelerde ve meslek liselerindeki ''Veritabanı II" dersleri için bir ders kitabı olma niteliğindedir.

Veritabanı yönetim sistemlerini ele alan bu kitap dizisinin ilkinde veritabanı üzerine temel bilgiler verilmiş olup ikinci cildinde ise temel veritabanı konusunu bilenlere uygulama geliştirme konusu gösterilmeye çalışılmıştır. Uygulamaların gösterilmesi amacıyla "SQL 2008 Server" ortamı seçilmiştir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr


 

Cilt 1. Veritabanı Temel Konuları

İÇİNDEKILER

Önsöz

Bölüm 1. Veritabanı Sistemlerine Giriş 

1.1. Klasik Veritabanı Modelleri 

1.1.1. Hiyerarşik Veritabanları  

1.1.2. Ağ (Network) Veritabanları 
1.2. Veri Saklama Modelleri  

1.2.1. OLTP Veritabanları 

1.2.2. OLAPXE "OLAP" Veritabanları 

      1.2.3. FASMI Test
1.3. İlişkisel Veritabanı Modeli   

1.3.1. Bire-Çok İlişki  

1.3.2. Çoka-Çok İlişki  

1.3.3. Bire-Bir İlişki   

1.4. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi  

1.4.1. İlişkisel VeritabanıXE "İlişkisel Veritabanı" Bileşenleri  

1.5. SQL Sunucu Veritabanı Tasarımı  

1.6. ÖRNEK: Tablo, Kayıt, Satır, Sütun ve Aralarındaki İlişki  

1.7. Özet  

1.8. Sorular 

 

Bölüm 2. Veritabanı Sunucusu Yönetim Ortamı

2.1. SQL Sunucu Yönetim Stüdyosunun  Başlatılması 

2.2. Kayıtlı SQL Sunucu Düğümlerinin İncelenmesi

2.2.1. Databases Düğümü 

2.2.2. SecurityXE "Security" Düğümü  

2.2.3. Server ObjectsXE "Objects" Düğümü 

2.2.4. ReplicationXE "Replication" Düğümü  

2.2.5. Management Düğümü 

2.3. Sunucu Grupları Oluşturma ve Sunucuları Kaydetme 

2.4. Özet

2.5. Sorular

 

BÖLÜM 3. Veritabanı Tasarlama

3.1. Veritabanı Tasarımının Temelleri   

      3.1.1. VeritabanıXE "Veritabanı" Tasarımının Güçlükleri  

      3.1.2. Dosyalama Sistemi İle Tasarım 

3.1.3. Elektronik Tablo Programlarının Eksikleri

3.2. İlişkisel Veritabanı Tasarımı  

3.2.1. İlişkisel VeritabanıXE "İlişkisel Veritabanı" Tasarımının Amaçları 

3.2.2. İlişkisel VeritabanıXE "İlişkisel Veritabanı" Tasarımının Kuralları 

3.2.3. Yabancıl Anahtarlar ve Tanım Kümesi 

3.3.  Normalizasyon

3.3.1. Birinci Normal Form (1NF)

3.3.2. İkinci Normal Form (2NF)

3.3.3. Üçüncü Normal Form (3NF) 

3.4. Veritabanları ve Dosyalar 

3.4.1. Hareket Günlükleri 

3.5. Özet 

3.6. Sorular 

 

BÖLÜM 4. Tablolar

4.1. SQL Sunucu Tablo Çeşitleri

4.1.1. Bölünmüş Tablolar

4.1.2. Geçici Tablolar

4.1.3. Sistem Tabloları

4.1.4. Geniş Tablolar

4.2. Tabloların Tasarlanması ve Oluşturulması

4.2.1. TabloXE "Tablo" Tasarımı

4.2.2. Çıkış Bilgisinin Göz Önünde Bulundurulması 

4.3. Tablo Sütunlarının Tanımlanması

4.3.1. XE "Binary"İkilik Veri Türleri 

4.3.2. Karakter Veri Türleri 

4.3.3. Unicode Karakter Veri Türleri

4.3.4. Tarih ve Zaman Veri Türleri

4.3.5. Sabit Noktalı Sayısal Veri Türleri  

4.3.6. Kayan Noktalı Sayısal Veri Türleri 

4.3.7. Tamsayı Veri Türleri  

4.3.8. Parasal Veri Türleri  

4.3.9. Metin ve Resim Veri Türleri   

4.3.10. Özel Veri Türleri  

4.3.11. Karakter KümesiXE "Collation" Ayarları 

4.3.12. Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri 

4.3.13. T-SQLXE "T-SQL" İle Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri Oluşturma  

4.3.14. Kullanıcı Tanımlı Veri Türünü Silme 

4.4. Özet

4.5. Sorular

  

BÖLÜM 5. Yapısal Sorgulama Dili SQL ve Transact-SQL

5.1. Sorgulama Yürütmek 

5.1.1. Sorgulama Seçeneklerini Ayarlama 

5.2. OSQL Komutu

5.3. T-SQL Deyimleri   

5.4. Veri Tanımlama Dili (DDL) DeyimleriXE "DDL" 

5.4.1. VeritabanıXE "Veritabanı" Oluşturulması 

5.4.2. Veritabanının Değiştirilmesi 

5.4.3. Veritabanının Silinmesi  

5.4.4. TabloXE "Tablo" Oluşturma 

5.4.5. Tabloların Değiştirilmesi  

5.4.6. Tabloların Silinmesi  

5.5.  Veri İşleme Dili Deyimleri (DMLXE "DML") 

5.5.1. INSERTXE "INSERT" Deyimi 

5.5.2. SELECTXE "SELECT" Deyimi 

5.5.3. Sonuçların Sıralanması  

5.5.4. SELECTXE "SELECT" Deyimi İle WHEREXE "WHERE" Yan Tümcesinin Kullanımı

5.5.5. Koşul Operatörleri 

5.5.6. Operatörlerin Önceliği 

5.5.7. Küçük-Büyük Harf Duyarlılığı  

5.5.8. Diğer T-SQLXE "T-SQL" Anahtar Sözcükleri ve Fonksiyonları 

5.5.9. UPDATEXE "UPDATE" Deyimi

5.5.10. DELETEXE "DELETE" Deyimi  

5.5.11. TRUNCATEXE "TRUNCATE" Deyimi  

5.6. Veri Denetleme Dili Deyimleri (DCLXE "DCL") 

5.6.1. Deyim İzinleri  

5.6.2. Nesne İzinleri    

5.6.3. GRANTXE "GRANT" Deyimi 

5.6.4. DENY Deyimi 

5.6.5. REVOKE Deyimi   

5.7. SQL Sunucu Nesne Adları 

5.7.1. Standart Tanımlayıcılar 

5.7.2. Sınırlanmış Tanımlayıcılar 

5.7.3. Nesnelerin Adlandırılmasında Kullanılabilecek Yöntemler  

5.8. Veritabanı Diyagramları Oluşturma  

5.8.1. VeritabanıXE "Veritabanı" Diyagramının Değiştirilmesi 

5.8.2. VeritabanıXE "Veritabanı" Diyagramına TabloXE "Tablo" Ekleme 

5.8.3. VeritabanıXE "Veritabanı" Diyagramından Tablonun Kaldırılması  

5.9. Özet

5.10. Sorular

 

BÖLÜM 6. Transact-SQL ile Programlama

6.1. Değişkenler

6.1.1. Yerel Değişkenlerle Çalışma  

6.2. SQL İfadelerinin Çalıştırılması          

6.2.1. Dinamik SQL İfadeleri 

6.2.2. Toplu SQL Kodları (T-kod - Batch)

6.2.3. Hareketler (Transaction)

6.2.4. SQL Kod Dosyaları

6.3. Karşılaştırma ve Kontrol Deyimleri 

6.3.1. IF … ELSE Deyimi

6.3.2. BEGIN … END Deyimi 

6.3.3. WHILE  Deyimi

6.3.4. GOTO Deyimi 

6.3.5. CASE Deyimi

6.4.  SQL Kod Dosyaları Oluşturma

6.5. Özet

6.6.  Sorular

 

BÖLÜM 7. Veri Bütünlüğünün Sağlanması

7.1. Veri Bütünlüğünün Sağlanması 

7.1.1. Bildirimsel Veri Bütünlüğü

7.2. Veri Bütünlüğü Yöntemlerinin Seçilmesi 

7.3. Kısıtlamaları Oluşturma

7.3.1. Kısıtlamaları Görme

7.3.2. Birincil Anahtar Kısıtlaması Tanımlama

7.3.3. Management StudioXE "Studio" Konsolu ile Tabloya Birincil Anahtar Ekleme

7.3.4. T-SQLXE "Transact-SQL" Deyimleriyle Birincil Anahtar Oluşturmak

7.3.5. Unique Kısıtlaması Tanımlama

7.3.6. Yabancıl Anahtar Kısıtlaması Tanımlama

7.4. Kaskat Bütünlük

7.4.1. DEFAULT Kısıtlaması 

7.4.2. Management StudioXE "Studio" İle Default Kısıtlaması Oluşturma

7.4.3. DEFAULT Nesnesi Oluşturma

7.4.4. CHECK Kısıtlaması 

7.4.5. Management StudioXE "Studio" ile Check Kısıtlaması Oluşturma 

7.4.6. RULE Nesnesi

7.5. Kısıtlamaların Silinmesi 

7.6. Kısıtlamaların Pasifleştirilmesi

      7.6.1. Kısıtlama Denetiminin Mevcut Veriler Üzerinde Pasifleştirilmesi

      7.6.2. Veri Yüklerken Kısıtlama Kontrolünü Pasifleştirme

7.7. Özet 

7.8. Sorular

 

BÖLÜM 8. İndeks / Dizinleme Mekanizması

8.1. Dizin/İndeks Tasarımı     

8.2. Kümeli XE "CLUSTERED"Dizinleme 

8.3. Kümesiz XE "NONCLUSTERED"Dizinler

8.4. Dizin Oluşturup Oluşturmamaya Karar Vermek

8.5. Dizinlemede Kullanılabilecek Bazı İpuçları 

8.5.1. TabloXE "Tablo" Birleştirmelerini Değerlendirme   

8.5.2. Dizin Büyüklüğü ve Seçiciliğinin Göz Önünde Bulundurulması

8.5.3. Dizin Oluşturma Sırasının Belirlenmesi     

8.6. Dizinleri Oluşturma  

8.6.1. T-SQLXE "T-SQL" ile Dizin Oluşturmak  

8.7. Dizin Bilgisini Görme

8.8. Bileşik Dizinler Oluşturma

8.9. Sysindexes SistemXE "SİSTEM" Tablosunu Kullanma

8.10. Dizin İstatistiklerinin Yönetimi  

8.10.1. İstatistiklerin Oluşturulması   

8.10.2. İstatistiklerin Güncellenmesi 

8.10.3. İstatistiğin En Son Ne zaman Güncellendiğini Saptama 

8.10.4. İstatistikleri Kapatma 

8.11. Özet

8.12. Sorular

 

BÖLÜM 9. Tablo Birleştirme İşlemleri 

9.1. Birden Fazla Tabloyu Sorgulama         

9.2. İçsel Birleştirme 

9.3. Dışsal Birleştirme 

9.4. Çapraz Birleştirme  

9.5. Gelişmiş Tablo Birleştirmeleri 

9.6. Kendisiyle Birleştirme   

9.7. Birkaç SELECTXE "SELECT" İfadesinin Sonuçlarını Birleştirme

9.8. Sonuç Kümelerine Dayanan Bir Tablo Oluşturma

9.9. Özet   

9.10. Sorular  

 

BÖLÜM 10. Gelişmiş Sorgulama Tasarımı

10.1. Alt Sorgulamalar Tasarlama  

10.1.1. Bir Değer Döndüren Alt Sorgulama Kullanımı 

10.1.2. Birden Fazla Değer Döndüren Alt Sorgulamalar Kullanma     

10.1.3. Birbiriyle İlgili Alt Sorgulamalar Tasarlam

10.1.4. EXISTS ve NOT EXISTS Kullanımı

10.2. Sorgulamalarla Veri Ekleme  

10.3. Sorgulamalarla Satır Silme

10.4. Sorgulamalarla Kayıtların Güncellenmesi   

10.5. Sorgulamalarda Fonksiyonların Kullanımı   

10.5.1. Grup Fonksiyonları   

10.5.1.1. Grup FonksiyonlarXE "Fonksiyonlar" ve Veri Türleri

10.5.1.2. Boş Değerler                                181

10.5.1.3. Grup Fonksiyonlarını Gruplamak İçin GROUP BYXE "GROUP BY"  Kullanımı  

10.5.1.4. WHEREXE "WHERE" Yan Tümcesinin Kullanımı  

10.5.1.5. HAVING ile GROUP BYXE "GROUP BY" Kullanımı  

10.5.1.6. Sonuç Kümesinde İlk N Kaydı Gösterme  

10.5.2. Skaler Fonksiyonlar    

10.5.2.1. Sayısal Fonksiyonlar 

10.5.2.2. Sözce Fonksiyonları 

10.5.2.3. Tarih/Zaman Fonksiyonları 

10.5.2.4. NULL Fonksiyonları 

10.6. Özet 

10.7. Sorular 

 

BÖLÜM 11. VIEW Nesnesi ve  Uygulamaları

11.1. VIEW  Oluşturulması ve Yönetilmesi

11.1.1. Niçin View Kullanmalı?

11.1.2. View Oluşturma

11.1.3. View Üzerinde Değişiklik Yapmak

11.1.4. T-SQLXE "T-SQL" İle View Oluşturmak

11.1.5. Kısıtlamalar

11.1.6. Erişim İzinleri

11.1.7. Sahiplik

11.1.8. İçİçe View’lar

11.2. Birleşmiş Tablolara Dayanan View Oluşturma 

11.3. View Tanımını Görüntüleme

11.3.1. Kullanıcıların View Tanımını Görmelerini Engelleme

11.4. View’un Değiştirilmesi 

11.5. View’un Silinmesi 

11.6. Verilerle Çalışmak İçin View’ların Kullanılması  

11.7. Dizinli View’lar Oluşturma 

11.7.1. Dizinli View İçin Gerekenler  

11.8. Bölünmüş View 

11.9. View  Optimizasyonu 

11.10. Özet 

11.11. Sorular 
 

BÖLÜM 12. Access ile SQL Sunucuya Bağlanma

12.1. DBLIB, ODBC XE "ODBC"ve OLE DB

12.1.1. DBLIB

12.1.2. ODBC

12.1.3. OLE DB

12.2. ODBC XE "ODBC"Veri Kaynağının Ayarlanması

12.3. DAO, RDOXE "RDO", ADOXE "ADO" ve ADO.NET

12.4. Access ile SQL Sunucuya Verilerini Alma

12.4.1. Veri Türleri
12.4.2.  SQL Sunucu Tablolarını Access’e Bağlama

12.5. Özet

12.6. Sorular

 

Ek A. SQL Sunucu Kurulumu

Ek B. Örnek Uygulama: Kitapçı Veritabanı Yapısı

Kaynakça

Dizin


Cilt 2. Uygulamalı İleri Konular

İçindekiler

Bölüm 1.    SQL Sunucu

Bölüm 2.    SQL Sunucu Veritabanı Yapısı

Bölüm 3.    SQL Sunucu xe "SQL Server"Güvenlik Mekanizması 

Bölüm 4.    Stored Procedure Nesnesi ve Uygulamaları

Bölüm 5.    Fonksiyonlar

Bölüm 6.    Trigger Nesnesi ve Uygulamaları

Bölüm 7.    İmleçler

Bölüm 8.    Hareketler ve Kilitler

Bölüm 9.    Yedek Alma

Bölüm 10.  Çoğaltma

Bölüm 11.  SQL Sunucu Raporlama Hizmetleri

Bölüm 12.  Visual Basic İle SQL Sunucu Uygulamaları Geliştirme


Konuyla İlgili Diğer Bazı Kitaplarımız:

 

Veri Madencliği: Kavram ve Algoritmaları

Modern Sezgisel Teknikler ve Uygulamaları

Veri Madenciliği Yöntemleri

Veritabanı ve Uygulamaları

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı (Nesneye Yönelik Modelleme)

Yazılım Mühendisliği  

C++ ve Nesneye Yönelik  Programlama  

Programlama Sanatı Algoritmalar (C Uyarlaması)  

C Programlama Dili - İşte C

Uygulamalı C Programlama Dili

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Veri Yapıları ve Algoritma Temelleri

MATLAB KILAVUZU

JAVA Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı

Linux Altında Programlama

GTK/GNOME Programlama


Akademik Kitaplar - Teknik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları