İnternet Teknolojileri ve İntranet Uygulamaları

Türker CAMBAZOĞLU

 

 

 

 

Her "Matematik-Bilgisayar" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" öğrencisi mutlaka okumalı :)

ISBN: 975-6797-41-X

Türkçe, 2003, 240 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                      şimdi satın al


İnternet teknolojisi ve kurumlardaki her türlü iş akışı günümüzde iç içe geçmiştir. Artık öyle ya da böyle orta veya büyük ölçekli her kurum/işletme İnternet’in sağladığı olanakları kendi iş yaşamına yansıtmak zorundadır. Çünkü, son derece yüksek bir rekabet baskısı vardır ve yalnızca yaşamda kalabilmek için bile, şu ana kadar izlenen iş yapma yolları terk edilerek yeni iş yapma biçimlerine geçilmesi gerektiği sezilmektedir.

İnternet teknolojilerinin kurumsal amaçlı iş akışının düzenlenmesinde kullanılmasının teknik adı intranet’tir. Dolayısıyla intranet uygulamaları, aslında İnternet teknolojisinin ve tanımlı protokolleri iş amaçlı kullanılması anlamına gelmektedir.

Rekabet şansını arttırmak ve İnternet teknolojisindeki gelişmeleri işyerine yansıtmak isteyen her yöneticinin, bilişim insanının ve yönetim bilişim (MIS) sistemi uzmanlarının okuması gereken bir eser niteliğindedir.

Üniversitelerdeki Yönetim Bilişim Sistemleriyle (MIS) ilgili derslere  kaynak kitap olma özelliğinde hazırlanmış olup lisans ve yüksek lisans (master) öğrencilerine önerilir...

Bu eser İnternet teknolojilerinin, yani intranet’in, kurumlarda/işletmelerde nasıl ve ne amaçla kullanılabileceğini, rekabet üstünlükleri, en yüksek verimin alınması için nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır.


 

Kitap Hakkında

 

İnternet teknolojisi ve kurumlardaki her türlü iş akışı günümüzde iç içe geçmiştir. Artık öyle ya da böyle orta veya büyük ölçekli her kurum/işletme İnternet’in sağladığı olanakları kendi iş yaşamına yansıtmak zorundadır. Çünkü, son derece yüksek bir rekabet baskısı vardır ve yalnızca yaşamda kalabilmek için bile, şu ana kadar izlenen iş yapma yolları terk edilerek yeni iş yapma biçimlerine geçilmesi gerektiği sezilmektedir. Değişim son derece hızlı bir biçimde oluşmakta ve iş yaşamının değişmez bir ilkesi olarak baş köşeye oturmaktadır.

İnternet teknolojilerinin kurumsal amaçlı iş akışının düzenlenmesinde kullanılmasının teknik adı intranet’tir. Dolayısıyla intranet uygulamaları, aslında İnternet teknolojisinin ve tanımlı protokolleri iş amaçlı kullanılması anlamına gelmektedir.

Bu eser İnternet teknolojilerinin, yani intranet’in, kurumlarda/işletmelerde nasıl ve ne amaçla kullanılabileceğini, rekabet üstünlükleri, en yüksek verimin alınması için nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Rekabet şansını arttırmak ve İnternet teknolojisindeki gelişmeleri işyerine yansıtmak isteyen her yöneticinin, bilişim insanının ve yönetim bilişim (MIS) sistemi uzmanlarının okuması gereken bir eser niteliğindedir. Üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) bölümlerinde ders kitabı olma özelliğinde hazırlanmış olup lisans ve yüksek lisans (master) öğrencilerine önerilir...

İntranet’lerin kullanımları pratik olarak sınırsızdır. İntranet’ler bilgi yayınlamaktan, iletişimi daha iyi bir duruma getirmeye kadar birçok şey için kullanılabilir; düşük maliyetli groupware olarak da işlev görebilirler. Bazı kullanım biçimleri, sadece HTML yardımıyla iç web sayfaları yaratmayı gerektirecek kadar basittir. Diğer intranet uygulamalarında veritabanlarına bağlantılar gerekebilir ve daha karmaşık olabilirler. Kullanım alanı olarak,

§ E-posta  § Rehberler  § Organizasyon çizelgeleri  § Kısa notlar  § Personel el kitapçıkları § Yetki bilgileri § Haber bültenleri ve benzer yayınlar § Sistem kullanıcı dokümanları § Eğitim materyalleri  § Haber grupları   § Haber çıkarsama   § İş ilanları  § Satış raporları  § Muhasabe/finans raporları  § Müşteri bilgileri  § Kalite istatistikleri § Üretici bilgileri  § Ürün bilgileri  § Malzeme tedarik katalogları  § Envanter bilgileri  § Ağ yönetimi  § Varlık yönetimi  § Broşürleri, video’lar ve sunumlar  § Ürün geliştirme bilgileri/çizimler

Kısacası, intranet’ler, İnternet’in açık standartlarını kullanarak kurumsal LAN ve WAN’lara bağlanan Web sunucular olarak tanımlanabilir. İnternet’in anarşik ve öngörülemeyen durumlarının aksine intranet’ler, düzenli, merkezi olarak denetlenen ve güvenlik duvarları (firewall) arkasında korumaya alınmış sistemlerdir. Nasıl ki İnternet, ekonomi gibi çeşitli alanlarda küresel anlamda bir devrim yaratmışsa, intranet  de insanların kurumlar içindeki çalışma biçimini değiştirerek “bir iç devrim yaratmıştır” denilebilir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış ---> www.tdk.com.tr         şimdi satın al


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

 

Bölüm 1. İNTRANET VE İŞ DÜNYASI

İntranet’lerin Tarihçesi ve Evrimi

İntranet’i Kullanan Öncü Kuruluşlar

İntranet Pazarı 

İntranet’ler İçin Yatırımın Geriye Dönüşü (ROI)

İntranet Oluşturmanın Stratejik Yararları 

İntranet’lerin Kullanım ve Uygulamaları

İntranet’in Bileşenleri 

? Bilgisayar Ağı (Computer Network),  E-Posta,  ? İç Web                              

 Posta Listeleri veya “Listservs”,  Haber Grupları, ? Sohbet (Chat)      

? Dosya Aktarımı - FTP (File Transfer Protocol), ? Telnet, ? Gopher                                

İntranet Projelerinde Sorulması Gereken Üç Temel Soru

Özet

Sorular

 

Bölüm 2.  İNTRANET KURUMLARDA/İŞLETMELERDE NEDEN  KULLANILIR?

İntranet’ler Bu İstekleri Yerine Getirmede Nasıl Yardımcı Olur?  

İntranet’lerin Yararları  

1) İntranet’lerin Somut Yararları

2) İntranet’lerin Somut Olmayan Yararları 

3) İntranet’lerin İstemci/Sunucu Uygulamalarına Göre Avantajları

4) İntranet’lerin Özgün İşakışı ve Groupware Ürünlerine Göre Üstünlükleri

5) İntranet’lerin Sakınca ve Riskleri 

6) İntranet Hangi Büyüklükte Bir Kuruluş İçin Uygundur?

Özet

Sorular

 

Bölüm 3.  İNTRANET’ler KURUMLARDA ve ÇALIŞANLARDA NE

GİBİ DEĞİŞİMLERE YOL AÇABİLİRLER?

Öğrenen Organizasyonlar

Paylaşılan Yararlı Bilgi

Yararlı Bilgi Sistemleri

İşbirliği, Takımlar

Groupware

Operasyonel Verimlilik ve Üretkenliğin Artması Sonucu

Rekabet Düzeyinin İyileşmesi

İntranet’lerin Organizasyonu Etkileyebileceği Diğer Yönler

Özet

Sorular

 

Bölüm 4.   İNTRANET’LERİN KULLANIM ALANLARI

Kurum İçi Ana Sayfa

Araçlar ve Özkaynaklar

Rehberler, Telefon Defterleri ve Organizasyon Çizelgeleri

Şirket Tarihi ve Misyonu

Hizmetler

Organizasyonel Anasayfalar

İletişim Süreçleri

? Organizasyonel İletişim

 Kişiler ve Gruplar Arası İletişim

Destek Süreçleri

İnsan Kaynakları ve Süreçleri

Muhasebe ve Finansal Süreçleri

Bilişim Sistemleri/Teknolojileri Tedarik ve Destek Süreçleri

Yasal (Hukuksal) Süreçler

Diğer Süreçler

Ürün Geliştirme Süreçleri

Araştırma ve Geliştirme (ARGE)

Mühendislik

Operasyonel Süreçler

Satın Alma

Elektronik Veri Değiştokuşu (EDI)

Envanter

Üretim

Profesyonel Servisler Geliştirme

Pazarlama ve Satış Süreçleri

Pazarlama

Satış

Siparişlerin Karşılanması

Müşteri Destek Süreçleri

Peki intranet müşteri desteğinde nasıl kullanılabilir?

Özet

Sorular

 

Bölüm 5.  İNTRANET OLUŞTURMA NEDENLERİ

İntranet Araçlarının İş Problemlerini Çözebilme Gücü ve Olasılığı

Bir Kuruluşta İntranet’in Başlatılabilmesi İçin İki Değişik Yaklaşım

? Geleneksel (Resmi) Model,  İnternet Modeli   

Geleneksel (Bürokratik) Model mi, Yoksa İnternet Modeli mi?

Özet

Sorular

 

Bölüm 6. EKSTRANET VE İNTRANET ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ekstranet’ler Sayesinde “Etkileşimli Kurum” Kavramının Gerçekleştirilmesi

İşlerin İnternet Üzerinden Yürütülmesi ve E-Ticaret

Ekstranet’lerle Sağlanabilecek Maliyet Azalmaları

Ekstranet Projelerinin Gerçeklenmesini Zorlaştıran Konular

Ekstranet Pazarı

Özet

Sorular

 

Bölüm 7. İNTRANET/EKSTRANETLERİN İSTEMCİ/SUNUCU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İstemci/Sunucu (C/S) Mimarileri ve İntranet’ler

Test Edilebilecek Uygulamanın Belirlenmesi

Test Edilen Uygulamayla İlgili Ağ Destek Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Platform ve Yazılım Destek Servislerinin Belirlenmesi

Gerekli Olacak Destek Araçlarının Belirlenmesi

C/S İşlevsel Modeli Seçimi

Bilgisayar ve Yazılım Konfigürasyonu Tasarımı

Bilişim Sistemleri Bölümlerinin İntranet ve Ekstranet’ler  Üzerindeki Rolü

Özet

Sorular

 

Bölüm 8. GROUPWARE VE UZAKTAN İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİLERİ

Uzaktan İşbirliğinin Doğası

İşgrubu Bilgi İşlem

 “İşbirliği Yaparak Çalışma”ya Uygun Mimariler

Uzaktan İşbirliği İçin Gerekli Bandgenişliği

Elektronik Posta

İstemci/Sunucu Uygulaması Olarak E-Posta

Eşzamanlı Mühendislik Çalışmaları

Grup Düzeyinde Çokluortam Ağları

Groupware Üreticileri ve Pazarı

Özet

Sorular

 

Bölüm 9.  İNTERNET, İNTRANET VE EKSTRANET TEKNOLOJİLERİ TEMELLERİ

TCP/IP Çalışma Ortamı ve Başlık Yapısı

TCP/IP ve OSI Standartlarının Karşılaştırılması

TCP/IP’nin Zayıflıkları

IP Adresleme Mekanizması

İnternet 2 Çözümü

Yeni IPv6 Protokolü

Evrensel İstemci Olarak Tarayıcılar

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Web Teknolojisi ve Temel HTTP İşlemi

Web Sayfası Adresleri  (URL): Universal Resource Locator

Web Sayfaları ve HTML Kaynak Kodları

Web’in Çokluplatform ve Çokluprotokol Desteği

E-posta

Geçityolları: E-posta Çevirme Mekanizması

NNTP: “Threaded (Belirli Konulara Göre Sıralanabilen)” Tartışmalara

Yönelik İnternet Standardı

İnternet, İntranet ve Ekstranet’lerle İlintili Terminoloji ve Kısaltmalar

Özet

Sorular

 

Bölüm 10.  İNTRANET PLATFORMLARI

WorldWideWeb (www) Erişimi: Rehberler (Dizin Servisleri)

Dosya Erişim Protokolleri

Sistem Yönetimi

Mesajlaşma ve Aracı Yazılımlar (Middleware)

Özet

Sorular

 

Bölüm 11. İNTRANET/EKSTRANET WEB SUNUCULARI

İntranet Web Sunucusu ve Sitesi Nedir?

Bir Web Sunucu Ne Kadar Tarayıcıyı Destekleyebilir?

Proxy Sunucu Nedir?

İntranet Web Sunucuların Amacı Nedir?

İntranet Web Sunucularda Bulunması Gereken Özellikler

HTML Uyarlama/Sürüm Desteği

Web Sunucu Performansı (Başarımı)

Veritabanı Erişimi ve Tümleşim

İntranet Web Sunucularda Güvenlik Konusu

İntranet Web Sunucu Yönetimi

Web Sunucu Araçkitleri (Toolkit)

Diğer Web Sunucu Gerçekleme Konuları

Web Sunucu Yazılım Ürünleri (ISSİ SuiteSpot, NetWare, LiveLink Suite)

Özet

Sorular

 

Bölüm 12.  İNTRANET MİMARİLERİ  VE GELİŞTİRME ARAÇLARI

İntranet Çalışma Modelleri

İntranet Web Konfigürasyonları 

İntranet İçeriği Yaratma

HTML Çevirme Araçları

İntranet Geliştirme Araçları İçin İki Örnek  (Communicator ve Office 97)

Özet

 Sorular

 

Bölüm 13.   İNTRANET GELİŞTİRME YAZILIMLARI VE YAZILIM MİMARİLERİ

Java Dili

Betik (Scripting) Diller, JavaScript, VBScript

Betik Nesne Modeli (Scripting Object Model)

İsteğe Bağlı Nesneler, Java Applet’ler,  ActiveX Denetimleri

Java Applet’leriyle ActiveX Kontrollerinin Karşılaştırması 

JavaScript/VBScript Karşılaştırması 

XML Dili  

PHP Web Üzerinde Kullanılabilecek Yeni Bir Dil Olabilir mi?   

Dağınık Nesneler ve IIOP 

CORBA/IIOP

Özet

Sorular

 

Bölüm 14.  KURUMSAL PORTAL KAVRAMI VE İNTRANETLERLE İLGİSİ

İçerik Yönetimi İkilemi  

Etkin Bir Portal Nasıl Olmalıdır?

Portal’lar “Etkileşimli Kurum” Kavramına Giden Yollardır   

İnternet İş Modelinin Kurum İçinde Yarattığı Rahatsızlık

Tüketici Portal’larından Edinilecek Dersler 

Kurumsal Portal’ların Gerçeklenmesinde Kullanılabilecek Geliştirme Araçları

Özet

Sorular

 

Bölüm 15.   İNTRANET’LER GROUPWARE UYGULAMALARININ YERİNİ  ALABİLİRLER Mİ?

Notes’un Eksileri   

Domino Yardımıyla Notes ve Web Tümleşimi  

Groupware Olarak İntranet’ler  

Notes ve Intranet Ortamlarının Ortaklaşa Kullanımı 

İnternet Destekli Groupware Platformları

Konuya Göre Gruplanmış Tartışmalara Olanak Tanıyan Yazılımlar

O’Reilly & Associates’in WebBoard’u

Tartışma Grubu Yazılım Örnekleri

İşakışı ve İntranet’ler

Groupware ve intranet  Ürünlerinin Birbirine Yakınsaması

Groupware Pazarı

İntranet Fiyat Üstünlüğü

İntranet Groupware Çözümlerinin Üstün ve Zayıf Yanları

Veritabanı Tümleşim Konusu

İnternet Sunucularda Veri Replikasyonu

İntranet Güvenlik Kaygıları

Groupware Yatırımlarında ROI Ölçümlemesi

Sonuç

Özet

Sorular

 

KAYNAKÇA

DİZİN


Bilişim Kitapları - Bilgisayar Kitapları - Üniversite Ders Kitapları