İnternet ve Hukuk

Avukat Ali Osman ÖZDİLEK

 

 

Bu kitap, hukuk öğrencileri ve avukatlara yol gösterici bir kılavuz niteliğinde, ölmez bir eserdir.

ISBN: 975-6797-32-0

Türkçe, 2002, 240 sayfa

(16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.                                   şimdi satın al


İnternet'in gelişimiyle birlikte başlayan yeni devrimin adı “Bilgi ve İletişim” devrimidir. Öyle ki, yaşamın her alanını derinden etkileyen, insanlığa yepyeni ufuklar açan bir devrim. Bu devrimin en önemli öğesi ise şüphesiz İnternet ve İnternet uygulamaları, sosyal ağlardır.

Her geçen gün gelişen teknoloji zaten ağır işleyen hukuki mekanizmayı iyice zorlamaktadır. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da hukuk İnternet'in arkasından gitmeye çalışmaktadır.

- İnternet bir sonsuz özgürlükler alanı mıdır?

- Devrimin ana silahi hiçbir şekilde kontrol edilemez midir?

- İnternet hukukun neresindedir?

Bu kitapta, İnternet’e ilişkin hukuki problemlerin İnternet’in teknik özelliklerinden (TCP/IP) soyutlanarak çözümlenemeyeceği düşüncesinden hareketle; İnternet’in sonsuz özgürlükler alanı olmadığı, bugünkü kaotik ortama hukuk tarafindan çözüm getirilebilecegi veya ne ölçüde getirilebileceği incelenmiş ve tartışılmıştır. İnternet ve Hukuk arasında teknik, hukuksal ve mantıksal bağlantılar kurulmaya çalışılarak yerli ve yabancı mahkeme kararları ve hukuki düzenlemeler ışığında yukarıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; online kitap satış ---> www.tdk.com.tr         şimdi satın al


Diğer bilişim kitaplarımızı incelemek için buraya tıklayınız.